Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bom660

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 11:35 AM EEST
Lactuca perennis - Photo (c) Marc Blanc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Lactuca perennis, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:32 AM CET
Hippocrepis emerus - Photo (c) Сергей, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Сергей
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Hippocrepis emerus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χνοώδης Βελανιδιά (Quercus pubescens)

Παρατηρητής

botalu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:52 AM CET
Χνοώδης Βελανιδιά - Photo (c) mustafa gökmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Χνοώδης Βελανιδιά (Quercus pubescens)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρανιά (Cornus mas)

Παρατηρητής

georges3802

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 01:21 PM CET

Περιγραφή

C'est un arbuste, 6 petit troncs de 5-10cm de diamètre

Κρανιά - Photo (c) Vireloup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vireloup
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Κρανιά (Cornus mas)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georges3802

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 02:45 PM CET
Potentilla verna - Photo (c) Thomas Koffel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Koffel
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Potentilla verna, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emocber

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 04:19 PM CET
Saxifraga granulata - Photo (c) Peter aka anemoneprojectors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Saxifraga granulata, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paula603

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 03:45 PM CET
Ilex - Photo (c) Jennifer Aitkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Γένος Ilex, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωλοπάνα (Petasites hybridus)

Παρατηρητής

emocber

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 03:50 PM CET
Κωλοπάνα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Κωλοπάνα (Petasites hybridus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκρανιά (Cornus sanguinea)

Παρατηρητής

hiouf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 03:29 PM CET
Αγριοκρανιά - Photo (c) Ирина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ирина
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Αγριοκρανιά (Cornus sanguinea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 01:47 PM CEST

Τόπος

Jarrie, France (Google, OSM)
Fragaria vesca - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Blaney
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Fragaria vesca, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 02:20 PM CEST

Τόπος

Jarrie, France (Google, OSM)
Euphorbia amygdaloides - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Euphorbia amygdaloides, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marjolaine9

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 02:13 PM CEST
Gentiana verna - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Gentiana verna, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marjolaine9

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 03:18 PM CEST

Τόπος

Gières, France (Google, OSM)
Tulipa sylvestris - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Tulipa sylvestris, Ένα μέλος του Τουλίπα (Γένος Tulipa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_borgniet

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 02:20 PM EEST
Rhus typhina - Photo (c) Krissy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Krissy
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_borgniet

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 02:24 PM EEST
Rhus typhina - Photo (c) Krissy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Krissy
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)

Παρατηρητής

laurent_borgniet

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 02:25 PM EEST
Μπουτλέια Δαβίδειος - Photo (c) Izigabo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_borgniet

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 02:42 PM EEST
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Eric Koberle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Koberle
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_borgniet

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 02:42 PM EEST
Robinia - Photo (c) Morgan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Morgan
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Γένος Robinia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)

Παρατηρητής

laurent_borgniet

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 02:44 PM EEST
Μπουτλέια Δαβίδειος - Photo (c) Izigabo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vigreux

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 02:57 PM EEST
Gentiana verna - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Gentiana verna, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)

Παρατηρητής

laurent_borgniet

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 03:05 PM EEST
Μπουτλέια - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Μπουτλέια (Γένος Buddleja)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)

Παρατηρητής

laurent_borgniet

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 03:06 PM EEST
Μπουτλέια Δαβίδειος - Photo (c) Izigabo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)

Παρατηρητής

laurent_borgniet

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 03:10 PM EEST
Μπουτλέια Δαβίδειος - Photo (c) Izigabo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)

Παρατηρητής

laurent_borgniet

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 03:34 PM EEST
Μπουτλέια Δαβίδειος - Photo (c) Izigabo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)

Παρατηρητής

laurent_borgniet

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 04:20 PM EEST
Μπουτλέια Δαβίδειος - Photo (c) Izigabo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιθυμαλώ (Euphorbia characias)

Παρατηρητής

marjolaine9

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 02:35 PM CEST
Τιθυμαλώ - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Τιθυμαλώ (Euphorbia characias)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

maximerome

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 06:19 PM CEST
Τσουκνίδα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Gorbunova
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximerome

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 05:32 PM CEST

Τόπος

Gières, France (Google, OSM)
Σαγκουισόρβον Το Έλασσον - Photo (c) Sarah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Σαγκουισόρβον Το Έλασσον (Sanguisorba minor)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximerome

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 05:34 PM CEST

Τόπος

Gières, France (Google, OSM)
Poa bulbosa vivipara - Photo (c) Jérémie Morel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jérémie Morel
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Poa bulbosa vivipara, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benedettadini

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 04:55 PM EEST

Περιγραφή

Primrose with four petals

Primula vulgaris - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_spaeth: Primula vulgaris, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 165