Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμπυρίς (Γένος Lampyris)

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:09 ΠΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Λαμπυρίς - Photo (c) Hectonichus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Λαμπυρίς (Γένος Lampyris)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:22 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Philaenus spumarius - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Philaenus spumarius, Ένα μέλος του Φίλαινος (Γένος Philaenus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:08 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Xanthoria parietina - Photo (c) John Thayer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Thayer
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:44 ΜΜ CEST
Betula pendula - Photo (c) Полина Яковлевна Лихачева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Полина Яковлевна Лихачева
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Betula pendula, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:30 ΜΜ CEST
Salix triandra - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey P. Seregin
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Salix triandra, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:01 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Melilotus officinalis - Photo (c) Jay Pruett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jay Pruett
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Melilotus officinalis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίκος (Γένος Vicia)

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:29 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Καβαλαριά - Photo (c) Pauline Catling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pauline Catling
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Καβαλαριά (Vicia cracca)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:17 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Medicago arabica - Photo (c) Cin-Ty Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cin-Ty Lee
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Medicago arabica, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:48 ΠΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Agrotis segetum - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Agrotis segetum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:37 ΠΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:37 ΠΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:37 ΠΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Diaperis boleti - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Diaperis boleti, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:54 ΠΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Λιγούστρο Το Κίτρινο - Photo (c) Barbara, Jim, Edward Fleischman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Barbara, Jim, Edward Fleischman
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:55 ΠΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Fraxinus angustifolia - Photo (c) lucapassalacqua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Fraxinus angustifolia, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμποφτελιά (Ulmus minor)

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:54 ΠΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Καμποφτελιά - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Καμποφτελιά (Ulmus minor)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:50 ΠΜ CEST
Prunus avium - Photo (c) Ihor Olshanskyi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ihor Olshanskyi
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Prunus avium, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κισσός (Hedera helix)

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:32 ΠΜ CEST
Κοινός Κισσός - Photo (c) Gianni Del Bufalo bygdb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gianni Del Bufalo bygdb
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Κοινός Κισσός (Hedera helix)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:52 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)

Περιγραφή

¿Posible híbrido?

Όφρυς - Photo (c) Benoit NABHOLZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Benoit NABHOLZ
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυδωνιά (Cydonia oblonga)

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:24 ΠΜ CEST
Κυδωνιά - Photo (c) Nicolas Lagière, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Lagière
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Κυδωνιά (Cydonia oblonga)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 06:03 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:43 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:43 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Lonicera etrusca - Photo (c) Cristobal Jimenez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cristobal Jimenez
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Lonicera etrusca, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:41 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Πρίμουλα Η Εαρινή - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:34 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Euphorbia verrucosa - Photo (c) Guglielmo Vacirca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guglielmo Vacirca
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Euphorbia verrucosa, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:33 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Arge cyanocrocea - Photo (c) Benoit NABHOLZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Benoit NABHOLZ
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Arge cyanocrocea, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

lechero_777

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:05 ΠΜ CEST
Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)

Παρατηρητής

arooapeerez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:44 ΠΜ CEST
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)

Παρατηρητής

umay_senturk

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 12:39 ΜΜ CEST
Δασική Οξιά - Photo (c) Alenka Mihoric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alenka Mihoric
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος (Γένος Prunus)

Παρατηρητής

lechero_777

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:01 ΠΜ CEST
Προύνος - Photo (c) Trachemys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκόψιδα (Ομοταξία Pinopsida)

Παρατηρητής

lechero_777

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:07 ΠΜ CEST
Πευκόψιδα - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martaballesteros: Πευκόψιδα (Ομοταξία Pinopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 330