Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luismtyor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 05:03 ΜΜ CST
Tridax - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Γένος Tridax, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cucuchuchu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 02:47 ΜΜ CST
Cupressus arizonica - Photo (c) Dan Beckman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Beckman
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Cupressus arizonica, Ένα μέλος του Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estivaliz_alvarado

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:43 ΜΜ CST
Hunzikeria texana - Photo (c) nahual, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nahual
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Hunzikeria texana, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)

Παρατηρητής

michimc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Durango, MX (Google, OSM)
Cephalocereus senilis - Photo (c) Horacio V. Barcenas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Horacio V. Barcenas
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Cephalocereus senilis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

cesarlopezch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 09:02 ΠΜ CST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herrerfrancisco

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 12:11 ΜΜ CST
Ilex decidua - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Ilex decidua, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoabjaq

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 11:58 ΠΜ CST
Yucca - Photo (c) larivera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larivera
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Γένος Yucca, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edrianlozano

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:53 ΠΜ CST
Euploca procumbens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Euploca procumbens, Ένα μέλος του Ηλιοτροπιοειδή (Υποοικογένεια Heliotropioideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαζία (Vachellia farnesiana)

Παρατηρητής

edrianlozano

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:50 ΠΜ CST
Γαζία - Photo (c) Todd Boland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Boland
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Γαζία (Vachellia farnesiana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 06:00 ΜΜ CST
Thymophylla pentachaeta - Photo (c) Tony Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Thymophylla pentachaeta, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michimc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 12:42 ΜΜ CST
Yucca - Photo (c) larivera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larivera
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Γένος Yucca, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikal_hernandez_carreon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 12:44 ΜΜ CST
Bauhinia divaricata - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Bauhinia divaricata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

susanyolo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 11:14 ΠΜ MST
Diospyros intricata - Photo (c) J. Fernando Pío León, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Fernando Pío León
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Diospyros intricata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michimc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 12:16 ΜΜ CST
Fouquieria splendens - Photo (c) Jesús Niño C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesús Niño C.
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Fouquieria splendens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlen_vidit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 12:40 ΜΜ CST
Calyptocarpus vialis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Calyptocarpus vialis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlen_vidit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 12:40 ΜΜ CST
Calyptocarpus - Photo (c) 艾草, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 艾草
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Γένος Calyptocarpus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michimc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 12:18 ΜΜ CST
Tecoma stans - Photo (c) sergioniebla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by sergioniebla
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Tecoma stans, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 10:00 ΠΜ MST
Helicteres baruensis - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Helicteres baruensis, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Μυρτιά (Myrtus communis)

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 09:57 ΠΜ MST
Κοινή Μυρτιά - Photo (c) mercantour, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mercantour
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Κοινή Μυρτιά (Myrtus communis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 09:58 ΠΜ MST
Guettarda elliptica - Photo (c) Kristof Zyskowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kristof Zyskowski
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Guettarda elliptica, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 04:38 ΜΜ MST
Campephilus guatemalensis - Photo (c) Matt Wyczalkowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Campephilus guatemalensis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalia_martinez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 02:18 ΜΜ CST
Justicia fulvicoma - Photo (c) Janet Guardiola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janet Guardiola
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Justicia fulvicoma, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:56 ΜΜ CST
Iresine orientalis - Photo (c) Carlos G Velazco-Macias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Iresine orientalis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalia_martinez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 02:18 ΜΜ CST
Justicia brandegeeana - Photo (c) Manuel Martín Vicente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Justicia brandegeeana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2013 11:04 ΠΜ CST
Oenothera curtiflora - Photo (c) Christen Noblitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christen Noblitt
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Oenothera curtiflora, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2014 12:49 ΜΜ CST
Cylindropuntia imbricata imbricata - Photo (c) jupeter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Cylindropuntia imbricata ssp. imbricata, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2014 12:49 ΜΜ CST
Cylindropuntia imbricata imbricata - Photo (c) jupeter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Cylindropuntia imbricata ssp. imbricata, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_pa_bravo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 08:08 ΠΜ CST
Yucca filifera - Photo (c) floresdecoahuilasma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Yucca filifera, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexiz

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 12:31 ΜΜ MST
Lycium - Photo (c) Danny S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Γένος Lycium, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2014

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Glandulicactus uncinatus uncinatus - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη marplant: Glandulicactus uncinatus ssp. uncinatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2505