Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevelivings

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 01:04 ΜΜ GMT
Anas platyrhynchos × Mareca strepera - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joanne Redwood
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Anas platyrhynchos × Mareca strepera, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

melaniehreid

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:41 ΠΜ GMT
Σιταρήθρα - Photo (c) Ani Sarkisyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ani Sarkisyan
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

jonathanwarner

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:26 ΜΜ BST
Χαλικοκυλιστής - Photo (c) Xavier, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Xavier
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)

Παρατηρητής

banhamzoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 06:49 ΠΜ GMT
Κοινή Τσίχλα - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

stirchleykirsty

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 02:53 ΜΜ BST
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

cled

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:59 ΜΜ BST
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Άλκα (Alca torda)

Παρατηρητής

deborah422

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Κοινή Άλκα - Photo (c) dkirschke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Κοινή Άλκα (Alca torda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

cbrad

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 01:18 ΜΜ BST

Τόπος

Newport (Google, OSM)
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

chasseurdeplantes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:01 ΠΜ EDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

amaneko

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 09:06 ΠΜ WEST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

amaneko

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 09:08 ΠΜ WEST
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amaneko

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 10:11 ΠΜ WEST

Τόπος

Canarias, España (Google, OSM)
Larus michahellis atlantis - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Larus michahellis ssp. atlantis, Ένα μέλος του Ασημόγλαρος Της Μεσογείου (Larus michahellis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Σταχτόχηνα (Anser anser var. domesticus)

Παρατηρητής

erika746

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:21 ΜΜ CST
Οικόσιτη Σταχτόχηνα - Photo (c) kakariki14, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kakariki14
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Οικόσιτη Σταχτόχηνα (Anser anser var. domesticus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

dinosaurman

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 10:36 ΠΜ PDT
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flrabbit

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 06:04 ΜΜ EDT
Pantherophis guttatus - Photo (c) Christina Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Pantherophis guttatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 07:19 ΜΜ CET
Ptychostomum capillare - Photo Wouter Van Landuyt, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Ptychostomum capillare, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

addylong

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:58 ΠΜ MDT
Αμερικανικό Σφυριχτάρι - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Αμερικανικό Σφυριχτάρι (Mareca americana)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

arieterodrigues

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 01:39 ΜΜ CDT
Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) Ves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ves
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesus_lenin_lara_galvan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 12:22 ΜΜ CST

Περιγραφή

Observación realizada en compañía de @xabi_herrero_otero

Leiothlypis celata - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Leiothlypis celata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetraa

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 09:27 ΜΜ EEST
Bacillus rossius - Photo (c) gp_chiatante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gp_chiatante
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Bacillus rossius, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmvondermehden

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:38 ΜΜ CST
Zenaida asiatica - Photo (c) Jerry DeBoer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jerry DeBoer
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Zenaida asiatica, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byersconspiracy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 10:55 ΠΜ CST

Τόπος

Austin, TX, US (Google, OSM)
Eurymerodesmus impurus - Photo (c) Suzanne Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Suzanne Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Eurymerodesmus impurus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 01:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Gravid female spotted Salamander, my first for 2023, found under a rock next to the stream.

Ambystoma maculatum - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Ambystoma maculatum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crobinson625

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2017 11:07 ΠΜ PST
Φαλακροκορακίδες - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2013
Φαλακροκορακίδες - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cactuswren9

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 12:02 ΜΜ PDT
Spilopelia chinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally3142

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:33 ΠΜ PDT

Τόπος

Renton, WA, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelasav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 05:31 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2013 10:16 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2013 10:16 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη markrobinson: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 2119