Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 03:43 ΠΜ MSK
Memecylon caeruleum - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Memecylon caeruleum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 11:31 ΠΜ MSK
Memecylon caeruleum - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Memecylon caeruleum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junqiu

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 12:49 ΜΜ +07
Memecylon caeruleum - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Memecylon caeruleum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athiwu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 02:28 ΜΜ +07
Memecylon caeruleum - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Memecylon caeruleum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woraphot

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 09:29 ΠΜ +07
Memecylon caeruleum - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Memecylon caeruleum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 10:47 ΠΜ +07
Memecylon ovatum - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Memecylon ovatum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fahmmp

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Memecylon fruticosum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

himalayasa

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 12:26 ΜΜ IST

Τόπος

Solan (Google, OSM)
Begonia picta - Photo (c) karoconniff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by karoconniff
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia picta, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanyarut_s

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 06:07 ΜΜ +07
Begonia smithiae - Photo (c) thanyarut_s, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by thanyarut_s
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia smithiae, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haniristiawan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 11:11 ΠΜ WIB
Begonia areolata - Photo (c) Trey Sanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trey Sanders
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia areolata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haniristiawan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 11:14 ΠΜ WIB
Begonia areolata - Photo (c) Trey Sanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trey Sanders
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia areolata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haniristiawan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 11:31 ΠΜ WIB
Begonia areolata - Photo (c) Trey Sanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trey Sanders
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia areolata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larsmannzen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 02:06 ΜΜ WIB

Περιγραφή

Note last three photos from another plant higher up on trail the next day,fruiting,with same red bristles overall.

Begonia teysmanniana - Photo (c) Jonathan Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan Newman
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia teysmanniana, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibidishananda

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 10:15 ΠΜ IST
Begonia silletensis - Photo (c) 刘光裕 Liu Guangyu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 刘光裕 Liu Guangyu
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia silletensis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorjirinzin

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 03:15 ΜΜ +06

Τόπος

Chukha, Bhutan (Google, OSM)
Begonia annulata - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia annulata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kohsoonyap

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Περιγραφή

秋海棠。

Begonia venusta - Photo (c) 許順業 Koh Soon Yap, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 許順業 Koh Soon Yap
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia venusta, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gee912

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020
Begonia serratipetala - Photo (c) Henry Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henry Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia serratipetala, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fat_ivan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2015 06:19 ΠΜ +0530

Τόπος

Kandy, Sri Lanka (Google, OSM)
Begonia malabarica - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Chief RedEarth
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia malabarica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildsumatra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 04:00 ΜΜ WIB
Begonia repanda - Photo (c) Luke Mackin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luke Mackin
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia repanda, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)

Παρατηρητής

mat_sklodowski

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 10:58 ΠΜ PST

Τόπος

Daraitan (Google, OSM)
Κνιδοειδή - Photo (c) Rob Westerduijn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Westerduijn
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl356

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 06:41 ΜΜ WIB
Begonia tenuifolia - Photo (c) Naufal Urfi Dhiya'ulhaq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Naufal Urfi Dhiya'ulhaq
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia tenuifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerkwit

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 10:35 ΠΜ +07
Begonia siamensis - Photo (c) Wich'yanan L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wich'yanan L
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia siamensis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2011 09:39 ΠΜ PST
Begonia manillensis - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia manillensis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeuforiee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 01:29 ΜΜ +07
Begonia murina - Photo (c) Parinya Herp Pawangkhanant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Parinya Herp Pawangkhanant
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia murina, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepachandran

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 11:43 ΠΜ IST
Begonia malabarica - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Chief RedEarth
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia malabarica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manojkmohan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 11:00 ΠΜ IST
Begonia malabarica - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Chief RedEarth
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia malabarica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 08:09 ΠΜ WIT
Begonia rieckei - Photo (c) desertnaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by desertnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia rieckei, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 08:30 ΠΜ WITA
Petermannia - Photo (c) Katarina Stenman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Katarina Stenman
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Τμήμα Petermannia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tskgeog5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 02:38 ΜΜ HKT
Impatiens - Photo (c) Dominicus Johannes Bergsma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Γένος Impatiens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnon359

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:44 ΜΜ +07
Begonia integrifolia - Photo (c) Khemthong Tonsakulrungruang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Khemthong Tonsakulrungruang
Η ταυτότητα του χρήστη markrbge: Begonia integrifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 810