Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jperalta

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 09:51 AM CEST

Ετικέτες

Torminalis glaberrima - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Torminalis glaberrima, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jperalta

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 11:06 AM SAST
Cormus domestica - Photo (c) Clement Rivier Photos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Cormus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adalidperez

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 07:44 AM SAST
Aria edulis - Photo (c) jon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Aria edulis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jperalta

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 01:35 PM CEST

Ετικέτες

Aria edulis - Photo (c) jon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Aria edulis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jperalta

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 11:11 AM SAST
Aria edulis - Photo (c) jon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Aria edulis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο Lythrum salicaria

Παρατηρητής

nickmaz

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:57 PM CEST
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) fahrenheit_66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alquezrano

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 12:34 PM EEST
Parnassius apollo - Photo (c) Ettore Balocchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Parnassius apollo, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριβόλι Tribulus terrestris

Παρατηρητής

caracoldelluvia

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 09:27 AM CDT
Τριβόλι - Photo (c) Antonio W. Salas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Τριβόλι (Tribulus terrestris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_a3

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 11:49 AM CEST
Scirpoides holoschoenus - Photo (c) Andre Hosper NL, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Scirpoides holoschoenus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 09:49 AM EET
Camptoloma rotundifolium - Photo (c) anaarenaria, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Camptoloma rotundifolium, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2019 02:27 PM EET
Camptoloma rotundifolium - Photo (c) anaarenaria, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Camptoloma rotundifolium, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:43 AM EET
Camptoloma rotundifolium - Photo (c) anaarenaria, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Camptoloma rotundifolium, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soniamolino

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 05:29 PM CEST
Asplenium scolopendrium - Photo (c) filipvyskocil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Asplenium scolopendrium, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soniamolino

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 11:25 AM CEST
Aconitum napellus - Photo (c) Ina Siebert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Aconitum napellus, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cline42

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2018 08:51 AM SAST
Erica vagans - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Erica vagans, Ένα μέλος του Ρείκια (Τμήμα Erica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcriera

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 03:30 PM SAST

Περιγραφή

Lactuca serriola?

Λακτούκα Η Πριονόφυλλη - Photo (c) George F Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Λακτούκα Η Πριονόφυλλη (Lactuca serriola)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iuvilaseca

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 12:55 PM CEST
Narthecium ossifragum - Photo (c) Graham Gavaghan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Narthecium ossifragum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόμη Της Αφροδίτης Adiantum capillus-veneris

Παρατηρητής

guillermo_santos

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 08:47 PM CEST
Κόμη Της Αφροδίτης - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Abies alba

Παρατηρητής

tnaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 11:46 AM CEST

Τόπος

Huesca, ES-AR, ES (Google, OSM)
Abies alba - Photo (c) böhringer friedrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Abies alba, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ressotaelspeus

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 10:19 AM CEST

Περιγραφή

Exemplar rebrotant

Buxus sempervirens - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Buxus sempervirens, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sevillanito

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 03:30 PM CEST
Galium verum - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Galium verum, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sevillanito

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 03:33 PM CEST
Dianthus hyssopifolius - Photo (c) Pierre Gauthier, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Dianthus hyssopifolius, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ressotaelspeus

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 10:33 AM CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)
Saxifraga aizoides - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Saxifraga aizoides, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ressotaelspeus

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 12:40 PM CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)

Ετικέτες

Crepis pygmaea - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Crepis pygmaea, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fel5758

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 12:34 PM SAST
Ramonda myconi - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Ramonda myconi, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miriam_aixart

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 10:41 AM CEST
Dianthus hyssopifolius - Photo (c) Pierre Gauthier, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Dianthus hyssopifolius, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fel5758

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 11:49 AM SAST
Σαμπούκος Ο Έβουλος - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Σαμπούκος Ο Έβουλος (Sambucus ebulus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ressotaelspeus

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 04:30 PM CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)
Aster alpinus - Photo (c) Benoît Deniaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Aster alpinus, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iuvilaseca

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:40 PM CEST
Saxifraga bryoides - Photo (c) de:Benutzer:Tigerente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Saxifraga bryoides, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iuvilaseca

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:43 PM CEST
Salix herbacea - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Salix herbacea, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1908