Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofia_bejar_queijas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 06:59 PM CEST
Frangula alnus - Photo (c) Sten Porse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Frangula alnus, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

aida109

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 08:37 PM CEST
Βάτος - Photo (c) Benedict Gagliardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benedict Gagliardi
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολόχα (Malva sylvestris)

Παρατηρητής

clarasmelongena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:47 AM CEST
Μολόχα - Photo (c) Cristina Florentina Alistar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cristina Florentina Alistar
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Μολόχα (Malva sylvestris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clarasmelongena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:49 AM CEST
Quercus rotundifolia - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Quercus rotundifolia, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clarasmelongena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:22 PM CEST
Echinops ritro - Photo (c) Nikita Sevastianov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikita Sevastianov
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Echinops ritro, Ένα μέλος του Εχίνωψ (Γένος Echinops)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Σπαράγγι (Asparagus acutifolius)

Παρατηρητής

clarasmelongena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:29 PM CEST
Άγριο Σπαράγγι - Photo (c) elliegilchrist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Άγριο Σπαράγγι (Asparagus acutifolius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)

Παρατηρητής

clarasmelongena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:36 PM CEST
Ζώχος Ο Λαχανώδης - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασημόλευκα (Populus alba)

Παρατηρητής

anpeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:48 PM CEST
Ασημόλευκα - Photo (c) Jeffery Arbuckle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffery Arbuckle
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Ασημόλευκα (Populus alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clarasmelongena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:46 PM CEST
Mantisalca salmantica - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Mantisalca salmantica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crisgb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 09:27 AM CEST
Platycladus orientalis - Photo (c) aparilly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Platycladus orientalis, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor_sanchez_saez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:05 PM CEST
Mantisalca salmantica - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Mantisalca salmantica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor_sanchez_saez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:09 PM CEST
Quercus rotundifolia - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Quercus rotundifolia, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sannie22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:10 PM CEST
Quercus rotundifolia - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Quercus rotundifolia, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anpeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:19 PM CEST
Tetraclinis articulata - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Tetraclinis articulata, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εγγλενός (Acer campestre)

Παρατηρητής

victor_sanchez_saez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:23 PM CEST
Εγγλενός - Photo (c) Peter O'Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Εγγλενός (Acer campestre)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εγγλενός (Acer campestre)

Παρατηρητής

anpeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:25 PM CEST
Εγγλενός - Photo (c) Peter O'Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Εγγλενός (Acer campestre)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor_sanchez_saez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:27 PM CEST
Acer monspessulanum - Photo (c) Ron Frumkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Frumkin
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Acer monspessulanum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anpeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:28 PM CEST
Acer monspessulanum - Photo (c) Ron Frumkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Frumkin
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Acer monspessulanum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor_sanchez_saez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:32 PM CEST
Taxus baccata - Photo (c) Jonathan Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Taxus baccata, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erick_santiago

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Pistacia vera - Photo (c) coffee-dog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Pistacia vera, Ένα μέλος του Πιστακία (Γένος Pistacia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jperalta

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:19 AM CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Pseudopodospermum hispanicum - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Pseudopodospermum hispanicum, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildonnatura

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 01:11 PM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Mínimo 3 macho por la zona.

Trithemis annulata - Photo (c) tjeerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tjeerd
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Trithemis annulata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inesalvar

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 05:20 PM WEST
Ornithopus pinnatus - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Ornithopus pinnatus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oria_verde

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 08:33 AM CEST
Macrochloa tenacissima - Photo (c) Guillermo García-Saúco S., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Guillermo García-Saúco S.
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Macrochloa tenacissima, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelcrey

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 03:00 PM CEST
Macrochloa tenacissima - Photo (c) Guillermo García-Saúco S., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Guillermo García-Saúco S.
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Macrochloa tenacissima, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_tugo

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:57 AM CEST
Macrochloa tenacissima - Photo (c) Guillermo García-Saúco S., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Guillermo García-Saúco S.
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Macrochloa tenacissima, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Macrochloa tenacissima - Photo (c) Guillermo García-Saúco S., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Guillermo García-Saúco S.
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Macrochloa tenacissima, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inesalvar

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 03:49 PM CEST
Macrochloa tenacissima - Photo (c) Guillermo García-Saúco S., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Guillermo García-Saúco S.
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Macrochloa tenacissima, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davizhorcajada

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 08:53 PM CEST

Περιγραφή

Estambres dimorfos

Verbascum virgatum - Photo (c) Malcolm Manners, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Verbascum virgatum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davizhorcajada

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:48 PM CEST
Hypnum - Photo (c) Armand Turpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Armand Turpel
Η ταυτότητα του χρήστη mario_mairal: Γένος Hypnum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4587