Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisamartin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:32 PM ADT
Peziza - Photo (c) Marina Nikonorova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Γένος Peziza, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 10:58 AM ADT
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idacoulib

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 04:07 PM ADT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisxd42

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:04 PM ADT

Περιγραφή

Boulot blanc

Betula papyrifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Betula papyrifera, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisxd42

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:21 PM ADT
Kalmia angustifolia - Photo (c) Brian Hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Kalmia angustifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisxd42

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:26 PM ADT

Περιγραφή

Cerisier sauvage

Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

chrisxd42

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:59 PM ADT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisxd42

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:59 PM ADT
Coprinus comatus - Photo (c) Dominik and Melisa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

chrisxd42

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 02:35 PM ADT
Ασκομύκητες - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

chrisxd42

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 07:16 PM ADT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:41 PM ADT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:41 PM ADT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idacoulib

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 04:07 PM ADT
Prunus padus - Photo (c) Sciadopitys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Prunus padus, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauradanielle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 02:10 PM ADT
Lactarius deliciosus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Lactarius deliciosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

ahebert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 02:33 PM ADT
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμέουρο (Rubus idaeus)

Παρατηρητής

lauradanielle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 05:38 PM ADT
Σμέουρο - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Σμέουρο (Rubus idaeus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauradanielle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:30 PM ADT
Thuja occidentalis - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Thuja occidentalis, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmay86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 11:01 AM CEST

Τόπος

Whitefield (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelle-armande

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:30 PM ADT
Thuja occidentalis - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Thuja occidentalis, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisamartin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:48 PM EDT

Τόπος

Avignon, CA-QC, CA (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)

Παρατηρητής

rhorn

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 12:10 PM UTC
Ουρόδηλα - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

ib_furbo

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 12:19 PM CET
Μονοκοτυλήδονα - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

wesllei

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 04:09 PM -03
Αγγειόσπερμα - Photo (c) matthewbeziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelepatenaude

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2018 04:59 PM UTC
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humberto44

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 08:45 PM UTC
Πτηνά - Photo (c) Kenny P., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

grahammc

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 08:24 AM SAST

Περιγραφή

3385

Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lucilaore

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 04:45 PM AST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferreiroex

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 01:05 PM CET

Περιγραφή

Serra do Candán

Μονοκοτυλήδονα - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

niels_christian3

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 12:53 PM SAST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

arneibsen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 01:03 PM CET

Τόπος

Esbjerg, DK-SD, DK (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mariejoseegarand: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2851