Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φεγγαρόψαρο (Mola mola)

Παρατηρητής

ctga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 03:12 ΜΜ EST

Τόπος

Wellfleet, MA, USA (Google, OSM)
Φεγγαρόψαρο - Photo (c) tony rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tony rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη margot_angibaud: Φεγγαρόψαρο (Mola mola)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francois_dhalluin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 08:06 ΠΜ HST

Τόπος

Guadeloupe (Google, OSM)
Dactylopterus volitans - Photo (c) Ç. Soyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ç. Soyer
Η ταυτότητα του χρήστη margot_angibaud: Dactylopterus volitans, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμέρνα (Muraena helena)

Παρατηρητής

gianfrs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 10:23 ΠΜ CET
Σμέρνα - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη margot_angibaud: Σμέρνα (Muraena helena)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Χταπόδι (Octopus vulgaris)

Παρατηρητής

axelmanfredi

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 12:33 ΜΜ SAST
Κοινό Χταπόδι - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη margot_angibaud: Κοινό Χταπόδι (Octopus vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Χταπόδι (Octopus vulgaris)

Παρατηρητής

antonio_gandini

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Sali, HR-ZD, HR (Google, OSM)
Κοινό Χταπόδι - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη margot_angibaud: Κοινό Χταπόδι (Octopus vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertomanganaro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 03:23 ΜΜ CET
Luria lurida - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη margot_angibaud: Luria lurida, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

don-jean

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2015 12:04 ΜΜ EST
Microcarbo niger - Photo (c) David J Barton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David J Barton
Η ταυτότητα του χρήστη margot_angibaud: Microcarbo niger, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7