Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksohe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 10:34 ΠΜ AEDT
Apocissus antarctica - Photo (c) Darren Fielder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Darren Fielder
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Apocissus antarctica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinashaw

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:50 ΜΜ +11
Chromodoris lochi - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Chromodoris lochi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinashaw

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:32 ΜΜ +11
Chromodoris lochi - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Chromodoris lochi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinashaw

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 03:29 ΜΜ +11
Chromodoris lochi - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Chromodoris lochi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinashaw

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:45 ΜΜ +11
Chromodoris elisabethina - Photo (c) Lesley Clements, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Chromodoris elisabethina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinashaw

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:09 ΜΜ +11
Chromodoris elisabethina - Photo (c) Lesley Clements, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Chromodoris elisabethina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinashaw

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 01:00 ΜΜ +11
Chromodoris elisabethina - Photo (c) Lesley Clements, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Chromodoris elisabethina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinashaw

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 03:35 ΜΜ +11
Glossodoris cincta - Photo (c) CORDENOS Thierry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CORDENOS Thierry
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Glossodoris cincta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinashaw

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:48 ΜΜ +11
Phyllidia coelestis - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Phyllidia coelestis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinashaw

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:46 ΠΜ +11
Phyllidia coelestis - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Phyllidia coelestis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinashaw

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:09 ΠΜ +11
Phyllidia coelestis - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Phyllidia coelestis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 12:39 ΜΜ +11
Reticulidia fungia - Photo (c) Nick Hobgood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Reticulidia fungia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 09:11 ΠΜ +11
Goniobranchus geometricus - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Goniobranchus geometricus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 09:13 ΠΜ +11
Chromodoris annae - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Chromodoris annae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 09:15 ΠΜ +11
Phyllidiella pustulosa - Photo (c) Dani Barchana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dani Barchana
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Phyllidiella pustulosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 09:53 ΠΜ +11

Περιγραφή

This specimen found upsidedown - seems unharmed - great view of the "underbody"

Halgerda carlsoni - Photo (c) Dan Schofield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dan Schofield
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Halgerda carlsoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 10:15 ΠΜ +11

Περιγραφή

? Phyllidiopsis xishaensis,

Phyllidiopsis xishaensis - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Phyllidiopsis xishaensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:14 ΠΜ +11
Phyllidia varicosa - Photo (c) Steve Childs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Phyllidia varicosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:49 ΠΜ +11
Phyllidiella pustulosa - Photo (c) Dani Barchana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dani Barchana
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Phyllidiella pustulosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:25 ΠΜ +11
Chromodoris strigata - Photo (c) Stewart Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stewart Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Chromodoris strigata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:59 ΠΜ +11

Περιγραφή

Phyllidiopsis xishaensis,?

Phyllidiopsis xishaensis - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Phyllidiopsis xishaensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:01 ΠΜ +11
Phyllidia coelestis - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Phyllidia coelestis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:42 ΜΜ +11
Goniobranchus kuniei - Photo (c) Tony Shih, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Goniobranchus kuniei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:46 ΜΜ +11
Goniobranchus kuniei - Photo (c) Tony Shih, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Goniobranchus kuniei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwskvanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:39 ΠΜ +11

Περιγραφή

annae or elisabethina?

Chromodoris elisabethina - Photo (c) Lesley Clements, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Chromodoris elisabethina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candicevanuatu

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 09:20 ΠΜ +11

Τόπος

Pango, VU-SE, VU (Google, OSM)

Περιγραφή

50 cm deep, in front of Pango village

Cyerce nigricans - Photo (c) seaslugcensus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Cyerce nigricans, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nishvivek

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 02:44 ΜΜ +11

Τόπος

Ifira, VU-SE, VU (Google, OSM)
Goniobranchus kuniei - Photo (c) Tony Shih, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Goniobranchus kuniei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sweetpea28

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 01:52 ΜΜ +11
Gaudium trinervium - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Gaudium trinervium, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylie10264

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020
Amalosia robusta - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Amalosia robusta, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freklmonster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 08:37 ΠΜ +10
Schuettea scalaripinnis - Photo (c) Nigel Marsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Marsh
Η ταυτότητα του χρήστη margo_s: Schuettea scalaripinnis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 227