Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ioannism

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 02:30 ΠΜ HKT
Thiania suboppressa - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kunag-ping_yu
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Thiania suboppressa, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangg

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:45 ΜΜ HKT

Τόπος

香港烏蛟騰 (Google, OSM)
Stemmops nipponicus - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kunag-ping_yu
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Stemmops nipponicus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiussaurus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Hersilia - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Γένος Hersilia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiussaurus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Oxytate - Photo (c) Jason Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Alexander
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Γένος Oxytate, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiussaurus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Thwaitesia margaritifera - Photo (c) Carol Kwok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carol Kwok
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Thwaitesia margaritifera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiussaurus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Heteropoda venatoria - Photo (c) Cheng-Tao Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cheng-Tao Lin
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Heteropoda venatoria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ioannism

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:55 ΠΜ HKT

Τόπος

Tai Tam, Hong Kong (Google, OSM)
Nungia epigynalis - Photo (c) Marco Chan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Chan
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Nungia epigynalis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturalist1118

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:33 ΠΜ HKT

Τόπος

城門水塘 (Google, OSM)
Gasteracantha kuhli - Photo (c) matthewkwan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by matthewkwan
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Gasteracantha kuhli, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturalist1118

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:43 ΠΜ HKT

Τόπος

香港老圍 (Google, OSM)
Ptocasius strupifer - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Ptocasius strupifer, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturalist1118

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 09:29 ΠΜ HKT

Τόπος

城門水塘 (Google, OSM)
Neoscona - Photo (c) Thomas Auffray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Auffray
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huangmp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 02:42 ΜΜ CST
Creobroter - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Γένος Creobroter, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nju_oliveira

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 12:06 ΠΜ CST
Statilia maculata - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Statilia maculata, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isf2120097

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:51 ΠΜ HKT
Hierodula patellifera - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Hierodula patellifera, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ye-lu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 02:52 ΜΜ CST

Τόπος

Huai'an, CN-JS, CN (Google, OSM)
Hierodula patellifera - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Hierodula patellifera, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huangmp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 01:24 ΜΜ CST
Creobroter nebulosa - Photo (c) Siupoon Kwan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Siupoon Kwan
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Creobroter nebulosa, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangyou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 08:50 ΜΜ CST
Acromantis indica - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Acromantis indica, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangyou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 08:50 ΜΜ CST
Acromantis indica - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Acromantis indica, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangyou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:01 ΜΜ CST
Astyliasula basinigra - Photo (c) jiangyou, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jiangyou
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Astyliasula basinigra, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyosapir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 03:00 ΜΜ CST
Haania vitalisi - Photo (c) Mike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Haania vitalisi, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyosapir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 03:00 ΜΜ CST
Haania vitalisi - Photo (c) Mike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Haania vitalisi, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyosapir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:44 ΜΜ CST
Gonypeta brunneri - Photo (c) auntie_uncle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by auntie_uncle
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Gonypeta brunneri, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyosapir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:44 ΜΜ CST
Hierodula jianfenglingensis - Photo (c) chenhanlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by chenhanlin
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Hierodula jianfenglingensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renzihao

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:48 ΠΜ CST
Hierodula patellifera - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Hierodula patellifera, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 09:11 ΜΜ HKT
Sinomantis denticulata - Photo (c) K.k. Choi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K.k. Choi
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Sinomantis denticulata, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jezleif

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 12:36 ΜΜ HKT
Titanodula - Photo (c) biobank-lantauhk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by biobank-lantauhk
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Γένος Titanodula, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangyou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 09:48 ΜΜ CST
Rhombomantis longipennis - Photo (c) chenhanlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by chenhanlin
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Rhombomantis longipennis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pandahead_kaimenah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 10:57 ΜΜ CST
Tropidomantis gressitti - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Tropidomantis gressitti, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jassssssmine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 11:43 ΠΜ HKT
Sinomantis denticulata - Photo (c) K.k. Choi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K.k. Choi
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Sinomantis denticulata, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_feng

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Jinan, CN-SD, CN (Google, OSM)
Hierodula - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Γένος Hierodula, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simbason

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 07:50 ΜΜ CST
Statilia - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcusshotfailure: Γένος Statilia, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4620