Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalieraeber

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 02:03 PM CEST

Τόπος

Blenio, Schweiz (Google, OSM)
Daphne mezereum - Photo (c) Lola Smirnova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Daphne mezereum, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 09:30 AM UTC

Περιγραφή

A2A0

Avenula pubescens - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Avenula pubescens, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiison

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 01:51 PM SAST

Περιγραφή

A2A10

Avenula pubescens - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Avenula pubescens, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabinapassuello

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 01:09 PM UTC

Τόπος

Inn, CH-GR, CH (Google, OSM)

Περιγραφή

B2H1

Avenula pubescens - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Avenula pubescens, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriele_s

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 03:04 PM SAST

Τόπος

Inn, CH-GR, CH (Google, OSM)

Περιγραφή

B2H3

Avenula pubescens - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Avenula pubescens, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriele_s

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 11:23 AM SAST

Περιγραφή

B6F2

Avenula pubescens - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Avenula pubescens, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 03:31 PM UTC

Τόπος

Inn, CH-GR, CH (Google, OSM)

Περιγραφή

A3A2

Avenula pubescens - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Avenula pubescens, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 03:14 PM UTC

Τόπος

Inn, CH-GR, CH (Google, OSM)

Περιγραφή

A3A0

Avenula pubescens - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Avenula pubescens, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simoncrameri

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021

Περιγραφή

Fettwiese.

Avenula pubescens - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Avenula pubescens, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tschnyder

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 11:42 AM CEST
Avenula pubescens - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Avenula pubescens, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olli52000

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 01:40 PM SAST
Lilium bulbiferum - Photo (c) sunoochi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Lilium bulbiferum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrgrant

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 11:28 AM AKDT
Pinguicula alpina - Photo (c) Giorgio___, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Pinguicula alpina, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 08:34 AM UTC

Τόπος

Inn, CH-GR, CH (Google, OSM)
Κουρκουλιονίδες - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

luiison

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:04 PM SAST

Περιγραφή

A2A10

Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

sabinapassuello

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 07:49 AM UTC

Τόπος

Inn, CH-GR, CH (Google, OSM)

Περιγραφή

B5Z3

Γάλιο - Photo (c) Kuan-Chieh (Chuck) Hung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabinapassuello

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 06:30 AM UTC

Τόπος

Inn, CH-GR, CH (Google, OSM)

Περιγραφή

B12Z1

Pimpinella saxifraga - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Pimpinella saxifraga, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 07:19 AM UTC

Περιγραφή

A6N0

Dactylorhiza - Photo (c) Wenzel Sylvester, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Γένος Dactylorhiza, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 07:21 AM UTC

Περιγραφή

A6N0

Bistorta officinalis - Photo (c) Dean Morley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Bistorta officinalis, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλαριά (Vicia cracca)

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 07:25 AM UTC

Περιγραφή

A6N0

Καβαλαριά - Photo (c) Pauline Catling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Καβαλαριά (Vicia cracca)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 11:12 AM UTC

Περιγραφή

A2A2

Trollius europaeus - Photo (c) sokolkov2002, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Trollius europaeus, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 11:13 AM UTC

Περιγραφή

A2A2

Plantago media - Photo (c) Diana V. Tretyakova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Plantago media, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλαριά (Vicia cracca)

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 11:17 AM UTC

Περιγραφή

A2A2

Καβαλαριά - Photo (c) Pauline Catling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Καβαλαριά (Vicia cracca)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Κύμινο (Carum carvi)

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 11:18 AM UTC

Περιγραφή

A2A2

Άγριο Κύμινο - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Άγριο Κύμινο (Carum carvi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 11:18 AM UTC

Περιγραφή

A2A2

Ταράξακος - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 11:19 AM UTC

Περιγραφή

A2A2

Χειλανθή - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 11:21 AM UTC

Περιγραφή

A2A2

Geum rivale - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Geum rivale, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 07:57 AM UTC

Τόπος

Inn, CH-GR, CH (Google, OSM)

Περιγραφή

A6N0

Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 07:26 AM UTC

Τόπος

Inn, CH-GR, CH (Google, OSM)

Περιγραφή

A6N0

Phyteuma orbiculare - Photo (c) Jerzy Opioła, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Phyteuma orbiculare, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 07:28 AM UTC

Τόπος

Inn, CH-GR, CH (Google, OSM)

Περιγραφή

A6N0

Ιπουρίς Η Αρουραία - Photo (c) Александр Николаев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lailafaessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 08:24 AM UTC

Τόπος

Inn, CH-GR, CH (Google, OSM)

Περιγραφή

A6N2

Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) - Photo (c) Serhii Koniakin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marco_barandun: Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 661