Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candido_sos

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 12:45 ΜΜ CEST

Τόπος

Vizcaya, ES-PV, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

En zona de turbera directamente en el suelo embarrado muy húmedo entre herbáceas y sobre rama de pino degradada.

Tonos anaranjados y hasta 5mm de diámetro.

Pelos marginales intercalados muy largos y otros cortos de entre 389-500 µm los cortos y entre 850-1230 µm los largos. Pelos del excípulo, cortos.
Pelos con ápice puntiagudo, NO ventricosos, septados y base de inserción múltiple, bifurcada o simple.

Ascas octospóricas, uniseriadas, inamiloides de entre 186-208x15,5-17,5 µm. Croziers +

Paráfisis septadas con ápice ensanchado hasta 8/9 µm.

Esporas de elipsoides a ampliamente elípticas, con los extremos redondeados. Multigutuladas, ligeramente verrucosas o formando pequeñas crestas (ornamentación poco apreciable a 100x) y con perisporio que no desaparece al calentar la muestra en azul de lactofenol.
16.2[17.6 ; 18 1]19.5 x 10.6[11.7 ; 12.1]13.2 µm.
Q 1.4[1.5]1.6 ; N = 42; C = 95%
Me = 17.9 x 11.9 µm; Qe = 1.5

ASM3175CSOS

Scutellinia crinita - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη mar_asci: Scutellinia crinita, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgemartin71

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Περιγραφή

En el lecho de un barranco con riachuelo, suelo húmedo y arenoso, en los márgenes Arundo donax, Ulmus minor y vegetación afín a este tipo de hábitat, debemos destacar que este lugar y hábitat se debe encontrar influenciado por el entorno muy próximo de polígono industrial que le rodea; la microscopía e identificación de Scutellinia uliginosa en esta segunda muestra recolectada a sido posible gracias a Miguel Ángel Ribes Ripoll

Scutellinia uliginosa - Photo (c) jorgemartin71, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jorgemartin71
Η ταυτότητα του χρήστη mar_asci: Scutellinia uliginosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2