Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarunya

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 09:44 PM +07
Paraducetia cruciata - Photo (c) ian_dugdale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Paraducetia cruciata, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 07:49 PM +07
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Υπογένος Anelytra, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 07:42 PM +07
Gereniini - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Φυλή Gereniini, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dear_tms

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 11:16 AM +07
Striatosedulia - Photo (c) Kavee Sirichantakul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kavee Sirichantakul
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Γένος Striatosedulia, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersdahl

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 11:52 AM +07
Gereniini - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Φυλή Gereniini, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlieglasser

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 02:50 PM +07
Gryllotalpa orientalis - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Gryllotalpa orientalis, Ένα μέλος του Γρυλοτάλπης (Γένος Gryllotalpa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

heart6

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 01:23 PM +07
Spathosternum prasiniferum - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Spathosternum prasiniferum, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fonnightowl

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 12:36 PM +07
Xenocatantops humilis - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Xenocatantops humilis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kittipan

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 08:14 PM +07
Teleogryllus derelictus - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Teleogryllus derelictus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheewasat

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 10:47 AM +07
Holochlora nigrotympana - Photo (c) Robert Clark, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Clark
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Holochlora nigrotympana, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 11:39 AM +07
Ακριδίδες - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδοσκιρτίνες (Υποοικογένεια Podoscirtinae)

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 08:30 AM +07
Ποδοσκιρτίνες - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Ποδοσκιρτίνες (Υποοικογένεια Podoscirtinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 07:59 AM +07
Mecopoda - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Γένος Mecopoda, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pradid_r

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 07:32 PM +07
Teleogryllus mitratus - Photo (c) Sutthikhun Phaengphongsai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sutthikhun Phaengphongsai
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Teleogryllus mitratus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Brouchos (Locusta migratoria)

Παρατηρητής

mahasamutrx

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 09:40 AM +07
Brouchos - Photo (c) Enrique Baquero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enrique Baquero
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Brouchos (Locusta migratoria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:18 PM +07
Aemodogryllinae - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Υποοικογένεια Aemodogryllinae, Ένα μέλος του Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:35 PM +07
Trigonidiini - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Φυλή Trigonidiini, Ένα μέλος του Τριγωνιδιίνες (Υποοικογένεια Trigonidiinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

quadrangularis

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 08:02 AM +07

Περιγραφή

Maybe Xenocatantops?

Ακριδίδες - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treow

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 10:21 AM +07
Conocephalus maculatus - Photo (c) Kuldeep Singh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kuldeep Singh
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Conocephalus maculatus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petereric

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 10:54 AM +07
Tauchira - Photo (c) rbeunen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by rbeunen
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Γένος Tauchira, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

triciastewart

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 03:35 PM +07
Trithemis aurora - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Trithemis aurora, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangsupachai

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 10:07 PM +07
Macroxiphus sumatranus - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Macroxiphus sumatranus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

abirdpueng

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 09:25 PM +07
Paraducetia cruciata - Photo (c) ian_dugdale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Paraducetia cruciata, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smathichong

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 02:15 PM +07
Phlaeoba antennata - Photo (c) Sandy Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandy Ng
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Phlaeoba antennata, Ένα μέλος του Ακριδίνες (Υποοικογένεια Acridinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smathichong

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 03:12 PM +07
Phlaeoba antennata - Photo (c) Sandy Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandy Ng
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Phlaeoba antennata, Ένα μέλος του Ακριδίνες (Υποοικογένεια Acridinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andaman

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:45 PM +07
Cymatomerini - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Φυλή Cymatomerini, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niran_anurakpongsathorn

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022

Περιγραφή

A quite big cricket found at night in a park of Bangkok.

Teleogryllus mitratus - Photo (c) Sutthikhun Phaengphongsai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sutthikhun Phaengphongsai
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Teleogryllus mitratus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babybobknowsnothing

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:41 AM +07
Caryanda beybienkoi - Photo (c) mapor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Caryanda beybienkoi, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babybobknowsnothing

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:57 AM +07
Xenocatantops humilis - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Xenocatantops humilis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babybobknowsnothing

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:45 AM +07
Coptacrinae - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mapor: Υποοικογένεια Coptacrinae, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 508