Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulasman

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2011 05:31 PM EDT

Τόπος

, , (Google, OSM)

Περιγραφή

Bottom left, in cavity. These were abundant in 2012; this is the only one we noticed in 2011.

Acanthaster planci - Photo (c) jon hanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Acanthaster planci, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydehayes

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 03:18 PM PDT
Chrysiptera leucopoma - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Chrysiptera leucopoma, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2015 06:59 AM EDT

Τόπος

Ra, Fiji (Google, OSM)
Siphamia jebbi - Photo (c) Luke Gordon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luke Gordon
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Siphamia jebbi, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2015 01:43 PM EDT

Τόπος

Ra, Fiji (Google, OSM)
Siphamia jebbi - Photo (c) Luke Gordon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luke Gordon
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Siphamia jebbi, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2017 03:27 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Scorpaenopsis papuensis - Photo (c) Nigel Marsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Marsh
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Scorpaenopsis papuensis, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 03:59 PM +12
Taeniura lessoni - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Taeniura lessoni, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 11:07 AM +12
Selar boops - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Selar boops, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 10:10 AM +12
Caranx papuensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Caranx papuensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2019 09:58 AM +12

Τόπος

Vanuatu (Google, OSM)
Balistapus undulatus - Photo (c) mattdowse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mattdowse
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Balistapus undulatus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2017 04:27 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Dactylopus dactylopus - Photo (c) Deb Aston, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Deb Aston
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Dactylopus dactylopus, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2017 06:40 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Iniistius pentadactylus - Photo (c) FishWise Professional, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Iniistius pentadactylus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2017 04:56 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)

Ετικέτες

Macropharyngodon ornatus - Photo (c) craigjhowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Macropharyngodon ornatus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 06:08 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Antennarius pictus - Photo (c) Rafi Amar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafi Amar
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Antennarius pictus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)
Pterapogon kauderni - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Pterapogon kauderni, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 03:50 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Dunckerocampus dactyliophorus - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Strazzari
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Dunckerocampus dactyliophorus, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 03:45 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Pseudomonacanthus macrurus - Photo (c) Debby Ng, Hantu Blogger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Pseudomonacanthus macrurus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 03:34 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Paracentropogon longispinis - Photo (c) tamsynmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tamsynmann
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Paracentropogon longispinis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)
Eurypegasus draconis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Eurypegasus draconis, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 03:29 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Parapercis snyderi - Photo (c) Klaus Stiefel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus M.Stiefel
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Parapercis snyderi, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2017 05:07 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Terapon jarbua - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Richard Ling
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Terapon jarbua, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2017 11:52 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Siganus corallinus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Siganus corallinus, Ένα μέλος του Κουρκούνα (Γένος Siganus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017 07:36 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)

Περιγραφή

Very small in the middle of the image

Laomenes amboinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Laomenes amboinensis, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017 08:13 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Odontodactylus scyllarus - Photo (c) Silke Baron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Odontodactylus scyllarus, Ένα μέλος του Μαλακόστρακα (Ομοταξία Malacostraca)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017 07:47 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Rhinomuraena quaesita - Photo (c) zslamaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Rhinomuraena quaesita, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 06:38 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Solenostomus cyanopterus - Photo (c) Dan Vaughan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dan Vaughan
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Solenostomus cyanopterus, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017 07:50 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Caloria indica - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Caloria indica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 06:16 AM +12
Antennarius maculatus - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Antennarius maculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 06:34 AM +12

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Callechelys marmorata - Photo (c) Rickard Zerpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Callechelys marmorata, Ένα μέλος του Εγχελυόμορφα (Τάξη Anguilliformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση
Odontodactylus scyllarus - Photo (c) Silke Baron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Odontodactylus scyllarus, Ένα μέλος του Μαλακόστρακα (Ομοταξία Malacostraca)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 04:22 PM +12

Τόπος

Vatu-i-Ra, Fiji (Google, OSM)
Koumansetta rainfordi - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη manta_luke: Koumansetta rainfordi, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 30