Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 10:55 ΠΜ EDT
Οξαλίδα - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lolo1228

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 08:14 ΜΜ EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

scarroll

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 02:36 ΜΜ EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οδοντόγναθα (Τάξη Odonata)

Παρατηρητής

kelpfish

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:19 ΠΜ EDT
Αρθρόποδα - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vmnh

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 10:46 ΠΜ EDT
Heliantheae - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Φυλή Heliantheae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimholz

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 10:56 ΠΜ EDT
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimholz

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 10:54 ΠΜ EDT
Scopula - Photo (c) frogman44, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frogman44
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Γένος Scopula, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimholz

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 10:54 ΠΜ EDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimholz

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 10:56 ΠΜ EDT
Απίδες - Photo (c) Coronado Govaerts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Coronado Govaerts
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ian933

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 09:08 ΠΜ EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 07:25 ΜΜ EDT
Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Maianthemum canadense, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 04:31 ΜΜ EDT
Dermacentor variabilis - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 06:25 ΜΜ EDT
Erythronium - Photo (c) ashitaka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Γένος Erythronium, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 06:27 ΜΜ EDT
Equisetum - Photo (c) Irina Mitjushina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irina Mitjushina
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Γένος Equisetum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaw_nh

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:10 ΜΜ EDT

Τόπος

New London, NH, US (Google, OSM)
Nabalus - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Γένος Nabalus, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sally-h

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

New Hampshire, US (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fourkilorouenne

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 02:54 ΜΜ EDT

Τόπος

Lebanon, NH, USA (Google, OSM)
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Reynoutria japonica, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdsky

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 02:40 ΜΜ EDT
Arisaema - Photo (c) Rich Engelbrecht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Γένος Arisaema, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmtane

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 03:44 ΜΜ EDT
Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Maianthemum canadense, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karinfaith

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 12:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Goshen, NH, US (Google, OSM)
Trillium undulatum - Photo (c) sandy richard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Trillium undulatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

pbeblowski

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:22 ΜΜ EDT
Γεωμετρίδες - Photo (c) Sune Holt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sune Holt
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sporatti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 02:23 ΜΜ EST
Βάτος - Photo (c) Benedict Gagliardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benedict Gagliardi
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rintzezelle

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)
Φραγκάρια - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

croitoruc

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 02:40 ΜΜ EDT
Myosotis - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kai-Philipp Schablewski
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Γένος Myosotis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

jonaskantola

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 08:08 ΜΜ EDT
Σελινοειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 12:03 ΜΜ EDT
Μονοκοτυλήδονα - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian933

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:50 ΜΜ EDT
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) thewindcriesmary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsm

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 02:57 ΜΜ EDT
Μονοκοτυλήδονα - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 09:28 ΠΜ EST
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 07:19 ΜΜ EDT
Fragaria virginiana - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jason Grant
Η ταυτότητα του χρήστη malinxon: Fragaria virginiana, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 52