Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikuta

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 12:38 ΜΜ +03
Oedemera natolica - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Oedemera natolica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tandogan

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 03:22 ΜΜ +03
Cantharis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Γένος Cantharis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fethullahkrtz

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 03:08 ΜΜ +03
Oedemeridae - Photo (c) Felix Winterhoff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Felix Winterhoff
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Οικογένεια Oedemeridae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozgurkocak

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 11:26 ΜΜ +03
Rhagonycha - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Γένος Rhagonycha, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steiblys

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 06:41 ΜΜ +03
Rhagonycha - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Γένος Rhagonycha, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturefriendlyfiko

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2014 10:42 ΠΜ EEST
Cantharis annularis - Photo (c) Besnik Fetiu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Besnik Fetiu
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Cantharis annularis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturefriendlyfiko

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2017 06:45 ΜΜ +03
Cantharis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Γένος Cantharis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturefriendlyfiko

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2017 04:58 ΜΜ +03
Cantharini - Photo (c) btk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Φυλή Cantharini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturefriendlyfiko

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2017 03:10 ΜΜ +03
Malthinus - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Γένος Malthinus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rollthemoon

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Turkey (Google, OSM)
Cantharis rustica - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Cantharis rustica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetlethesilkwing

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Sanliurfa, TR (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Occathemus tarsalis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asrinakincioglu

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 03:57 ΜΜ +03
Cantharis rustica - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Cantharis rustica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rukiye5

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 09:14 ΠΜ +03
Cantharis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Γένος Cantharis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkuyumcu

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:41 ΠΜ +03
Rhagonycha fulvaliena - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Rhagonycha fulvaliena, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trcarlisle

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 01:38 ΜΜ +03

Περιγραφή

On Thapsis garganica

Rhagonycha fulvaliena - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Rhagonycha fulvaliena, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilpon98

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 02:52 ΜΜ +03
Rhagonycha fulvaliena - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Rhagonycha fulvaliena, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkuyumcu

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 08:06 ΠΜ +03
Rhagonycha fulvaliena - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Rhagonycha fulvaliena, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m76026

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 02:44 ΜΜ +03
Rhagonycha - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Γένος Rhagonycha, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikat78

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 05:45 ΜΜ +03
Rhagonycha fulvaliena - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Rhagonycha fulvaliena, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satsuki9

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 07:24 ΠΜ +03
Rhagonycha fulvaliena - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Rhagonycha fulvaliena, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fatmadokumaci

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 04:40 ΜΜ +03
Cantharis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Γένος Cantharis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandralamberts

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 05:01 ΠΜ CEST

Τόπος

Paphos, Cyprus (Google, OSM)
Rhagonycha - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Γένος Rhagonycha, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakovosdemetriou

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 06:59 ΜΜ EEST
Rhagonycha - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Γένος Rhagonycha, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

touroult

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:35 ΠΜ EEST

Τόπος

Pissoúri, Chypre (Google, OSM)
Rhagonycha - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Γένος Rhagonycha, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

touroult

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 08:57 ΠΜ EEST

Τόπος

Pissoúri, Chypre (Google, OSM)
Rhagonycha chevrolati - Photo (c) tallmonkee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tallmonkee
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Rhagonycha chevrolati, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis190

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 07:12 ΠΜ EEST
Rhagonycha chevrolati - Photo (c) tallmonkee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tallmonkee
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Rhagonycha chevrolati, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reflectitur_photons

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 06:21 ΜΜ EEST
Rhagonycha - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Γένος Rhagonycha, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reflectitur_photons

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 12:41 ΜΜ EEST
Rhagonycha chevrolati - Photo (c) tallmonkee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tallmonkee
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Rhagonycha chevrolati, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reflectitur_photons

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 11:03 ΜΜ EEST
Rhagonycha chevrolati - Photo (c) tallmonkee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tallmonkee
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Rhagonycha chevrolati, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reflectitur_photons

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 08:13 ΜΜ EEST

Τόπος

Nicosia, Cyprus (Google, OSM)
Rhagonycha chevrolati - Photo (c) tallmonkee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tallmonkee
Η ταυτότητα του χρήστη malacoderm: Rhagonycha chevrolati, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 149824