Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 04:36 ΜΜ MSK
Carex pilosa - Photo (c) Sigitas Juzėnas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sigitas Juzėnas
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Carex pilosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοφτελιά (Ulmus glabra)

Παρατηρητής

alopecurus

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 07:00 ΜΜ MSK
Βουνοφτελιά - Photo (c) pluralzed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Βουνοφτελιά (Ulmus glabra)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 02:46 ΜΜ MSK
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akr8n8s

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 04:40 ΜΜ +04
Carex stenophylla - Photo (c) arseniy maximenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arseniy maximenko
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Carex stenophylla, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentin_kosterin

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 04:23 ΜΜ +07
Betula pendula - Photo (c) Полина Яковлевна Лихачева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Полина Яковлевна Лихачева
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Betula pendula, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentin_kosterin

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 05:15 ΜΜ +07
Betula pendula - Photo (c) Полина Яковлевна Лихачева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Полина Яковлевна Лихачева
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Betula pendula, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 06:06 ΜΜ MSK
Tanacetum achilleifolium - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Tanacetum achilleifolium, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 02:38 ΜΜ MSK
Tulipa sylvestris - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Tulipa sylvestris, Ένα μέλος του Τουλίπα (Γένος Tulipa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 02:34 ΜΜ MSK
Tulipa sylvestris - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Tulipa sylvestris, Ένα μέλος του Τουλίπα (Γένος Tulipa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 10:09 ΠΜ MSK
Alyssum desertorum - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jim Morefield
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Alyssum desertorum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 09:40 ΠΜ MSK
Tanacetum achilleifolium - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Tanacetum achilleifolium, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 09:43 ΠΜ MSK
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 09:30 ΠΜ MSK
Alyssum desertorum - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jim Morefield
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Alyssum desertorum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 09:31 ΠΜ MSK
Holosteum umbellatum - Photo (c) Nate Hartley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nate Hartley
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Holosteum umbellatum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 09:34 ΠΜ MSK
Carex stenophylla - Photo (c) arseniy maximenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arseniy maximenko
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Carex stenophylla, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepnoialbum

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 09:38 ΠΜ MSK
Carex stenophylla - Photo (c) arseniy maximenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arseniy maximenko
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Carex stenophylla, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lymantriman

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 02:05 ΜΜ MSK
Equisetum hyemale - Photo (c) perfrankpoulsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Equisetum hyemale, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 10:56 ΠΜ MSK
Anemonoides ranunculoides - Photo (c) else15, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by else15
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Anemonoides ranunculoides, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 10:57 ΠΜ MSK
Luzula pilosa - Photo (c) Gennady Alexandrov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Luzula pilosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:03 ΠΜ MSK
Scilla siberica - Photo (c) Nova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Scilla siberica, Ένα μέλος του Σκίλλα (Γένος Scilla)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:06 ΠΜ MSK
Ficaria verna - Photo (c) reclassifier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:08 ΠΜ MSK
Anemonoides ranunculoides - Photo (c) else15, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by else15
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Anemonoides ranunculoides, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:13 ΠΜ MSK
Βίγκα Έρπουσα - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:14 ΠΜ MSK
Chrysosplenium alternifolium - Photo (c) Silst64, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Silst64
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Chrysosplenium alternifolium, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:15 ΠΜ MSK
Anemonoides ranunculoides - Photo (c) else15, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by else15
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Anemonoides ranunculoides, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist57011

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 03:38 ΜΜ MSK
Carex pilosa - Photo (c) Sigitas Juzėnas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sigitas Juzėnas
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Carex pilosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist57011

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 05:20 ΜΜ MSK
Mercurialis perennis - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Mercurialis perennis, Ένα μέλος του Μερκουριάλις (Γένος Mercurialis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

mariamatersheva

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 01:16 ΜΜ MSK
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist57011

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 05:22 ΜΜ MSK
Lathyrus vernus - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Lathyrus vernus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilya_rudenko

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 04:10 ΜΜ MSK
Lamium maculatum - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη madmanserg: Lamium maculatum, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 92043