Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhekisisa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Menabe, MG-TL, MG (Google, OSM)
Commiphora - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Γένος Commiphora, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

oudejans

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2018 12:27 ΜΜ CEST
Chascanum humbertii - Photo (c) kenbehrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Chascanum humbertii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurence-clubbotatoliara

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020
Euphorbia tulearensis - Photo (c) Andrew Hankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Hankey
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Euphorbia tulearensis, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurence-clubbotatoliara

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018 03:58 ΜΜ EAT

Τόπος

Andatabo (Google, OSM)
Indigofera humbertiana - Photo (c) Laurence Ramon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laurence Ramon
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Indigofera humbertiana, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurence-clubbotatoliara

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2018 08:55 ΠΜ EAT
Indigofera humbertiana - Photo (c) Laurence Ramon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laurence Ramon
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Indigofera humbertiana, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amantedarmanin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 07:02 ΠΜ EAT
Vachellia - Photo (c) Alan Horstmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Horstmann
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Γένος Vachellia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurence-clubbotatoliara

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 12:27 ΜΜ EAT
Vachellia tortilis - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Vachellia tortilis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακανθώδης Ακακία (Vachellia nilotica)

Παρατηρητής

laurence-clubbotatoliara

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 09:57 ΠΜ EAT
Ακανθώδης Ακακία - Photo (c) janet_taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by janet_taylor
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Ακανθώδης Ακακία (Vachellia nilotica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακανθώδης Ακακία (Vachellia nilotica)

Παρατηρητής

laurence-clubbotatoliara

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 04:45 ΜΜ EAT
Ακανθώδης Ακακία - Photo (c) janet_taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by janet_taylor
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Ακανθώδης Ακακία (Vachellia nilotica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esrakotoarisoa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Περιγραφή

Shrub to 3 m.

Vachellia viguieri - Photo (c) Liantsoa Rakotoarimino, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Liantsoa Rakotoarimino
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Vachellia viguieri, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennis-mada

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2016 09:52 ΠΜ EAT

Τόπος

Ihosy (Google, OSM)
Crotalaria - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Γένος Crotalaria, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landyrita1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 10:39 ΠΜ EAT
Crotalaria - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Γένος Crotalaria, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennis-mada

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2016 10:05 ΠΜ EAT

Τόπος

Ihosy (Google, OSM)
Crotalaria - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Γένος Crotalaria, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esrakotoarisoa

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2015 12:32 ΜΜ +03

Τόπος

Sofia, MG-MA, MG (Google, OSM)

Περιγραφή

Herb to 1 m high. Flower yellow.

Crotalaria - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Γένος Crotalaria, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabienrahaingo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017
Dypsis poivreana - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Romer Rabarijaona
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Dypsis poivreana, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vononarbgkew

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020
Dypsis poivreana - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Romer Rabarijaona
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Dypsis poivreana, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Toamasina, MG (Google, OSM)
Dypsis poivreana - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Romer Rabarijaona
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Dypsis poivreana, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andryrakoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 02:26 ΜΜ EAT

Τόπος

Diana, MG-AS, MG (Google, OSM)
Aphelexis adhaerens - Photo (c) Andry.A.R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andry.A.R
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Aphelexis adhaerens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esrakotoarisoa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2005

Τόπος

Madagascar (Google, OSM)

Περιγραφή

Plant to 40 cm.

Ετικέτες

Madagaster madagascariensis - Photo (c) Solofo Eric Rakotoarisoa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Solofo Eric Rakotoarisoa
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Madagaster madagascariensis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dscherberich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 08:50 ΠΜ EAT
Corymborkis corymbis - Photo (c) Sharon Louw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharon Louw
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Corymborkis corymbis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)

Παρατηρητής

amantedarmanin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 06:05 ΠΜ EAT
Hubertia - Photo (c) Landy Rita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Landy Rita
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Γένος Hubertia, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

mahenry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 09:06 ΠΜ EAT
Σενέκιο - Photo (c) coqwallon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by coqwallon
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andoandria

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 10:06 ΠΜ EAT
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Hubertia myricifolia, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)

Παρατηρητής

franck

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2017 01:56 ΜΜ +03
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Hubertia myricifolia, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

sederaramarom

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017
Senecio canaliculatus - Photo (c) Guy Eric Onjalalaina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guy Eric Onjalalaina
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Senecio canaliculatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onjalalaina

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015
Senecio canaliculatus - Photo (c) Guy Eric Onjalalaina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guy Eric Onjalalaina
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Senecio canaliculatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landyrita1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018
Senecio canaliculatus - Photo (c) Guy Eric Onjalalaina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guy Eric Onjalalaina
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Senecio canaliculatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabienrahaingo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018
Senecio canaliculatus - Photo (c) Guy Eric Onjalalaina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guy Eric Onjalalaina
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Senecio canaliculatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrycordenos

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019
Senecio canaliculatus - Photo (c) Guy Eric Onjalalaina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guy Eric Onjalalaina
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Senecio canaliculatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landyrita1

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Περιγραφή

Kelimavitrika

Senecio hildebrandtii - Photo (c) Landy Rita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Landy Rita
Η ταυτότητα του χρήστη madabotanik: Senecio hildebrandtii, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 153