Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 02:06 PM CEST
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piwczyn

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 06:53 PM CEST
Jacobaea vulgaris - Photo (c) Sylvain Niavlys, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sylvain Niavlys
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Jacobaea vulgaris, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

exploringlee

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 05:44 PM CDT
Armoracia rusticana - Photo (c) psychoboy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by psychoboy
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Armoracia rusticana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsheijman

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 04:32 PM CEST
Sorbus aucuparia - Photo (c) per, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Sorbus aucuparia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 10:55 PM CEST

Τόπος

toruński, Polska (Google, OSM)
Oenothera biennis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Oenothera biennis, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξινολάπαθο (Rumex acetosa)

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:01 PM CEST
Ξινολάπαθο - Photo (c) Dean Zagorac, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Zagorac
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Ξινολάπαθο (Rumex acetosa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:01 PM CEST
Heracleum sphondylium - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Heracleum sphondylium, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλαριά (Vicia cracca)

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:01 PM CEST
Καβαλαριά - Photo (c) Pauline Catling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pauline Catling
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Καβαλαριά (Vicia cracca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 05:09 PM CEST
Fraxinus pennsylvanica - Photo (c) Keith Kanoti, Maine Forest Service, USA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Fraxinus pennsylvanica, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:01 PM CEST
Tanacetum vulgare - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Tanacetum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουσκούδι (Silene vulgaris)

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:01 PM CEST

Τόπος

toruński, Polska (Google, OSM)
Φουσκούδι - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Φουσκούδι (Silene vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:01 PM CEST
Λεβιθόχορτο - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:43 PM CEST
Γάλιο Το Μόλλουγο - Photo (c) Dina Nesterkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dina Nesterkova
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:43 PM CEST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:43 PM CEST

Τόπος

toruński, Polska (Google, OSM)
Solidago gigantea - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Solidago gigantea, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:43 PM CEST
Arctium tomentosum - Photo (c) Dina Nesterkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dina Nesterkova
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Arctium tomentosum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:43 PM CEST
Άρκτιο Το Αποτοξινωτικό - Photo (c) Leonard Rüdenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonard Rüdenberg
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Άρκτιο Το Αποτοξινωτικό (Arctium lappa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:43 PM CEST
Λεβιθόχορτο - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:43 PM CEST
Πεντάνευρο Το Μεγάλο - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Πεντάνευρο Το Μεγάλο (Plantago major)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλήτο Το Ανακάμπτον (Amaranthus retroflexus)

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:43 PM CEST
Βλήτο Το Ανακάμπτον - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Βλήτο Το Ανακάμπτον (Amaranthus retroflexus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 10:37 PM CEST

Περιγραφή

TraitDivNet

Glechoma hederacea - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winic

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 03:06 PM CEST
Centaurea stoebe - Photo (c) Kutushev Radik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kutushev Radik
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Centaurea stoebe, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 07:25 PM CEST
Arabidopsis arenosa - Photo (c) Oskar Gran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Arabidopsis arenosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 10:50 PM CEST
Helichrysum arenarium - Photo (c) svetlana-bogdanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by svetlana-bogdanovich
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Helichrysum arenarium, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 10:53 PM CEST
Verbascum densiflorum - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Verbascum densiflorum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 11:15 PM CEST

Τόπος

Cierpice, Polska (Google, OSM)

Περιγραφή

TraitDivNet

Chaerophyllum temulum - Photo (c) Eva Ekeblad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Chaerophyllum temulum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 11:33 PM CEST

Τόπος

Cierpice, Polska (Google, OSM)
Euphorbia cyparissias - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Euphorbia cyparissias, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμποφτελιά (Ulmus minor)

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 11:33 PM CEST
Καμποφτελιά - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Καμποφτελιά (Ulmus minor)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 11:33 PM CEST
Helichrysum arenarium - Photo (c) svetlana-bogdanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by svetlana-bogdanovich
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Helichrysum arenarium, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 11:33 PM CEST
Artemisia campestris - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη macsoil: Artemisia campestris, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 240