Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geocami

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Colaptes pitius - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Colaptes pitius, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paupassi

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 04:04 ΜΜ -04
Baccharis salicifolia - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Baccharis salicifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash-it

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 12:18 ΜΜ UTC
Alstroemeria pulchra - Photo (c) charif_tala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Alstroemeria pulchra, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash-it

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 05:49 ΜΜ -03
Alstroemeria ligtu simsii - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Alstroemeria ligtu ssp. simsii, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanvalentinaj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 01:20 ΜΜ -03
Clarkia tenella - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Clarkia tenella, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincayaren

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 03:05 ΜΜ -03
Anas georgica - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Anas georgica, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiamoren

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 10:48 ΠΜ -03
Verbascum virgatum - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Verbascum virgatum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valehpaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:40 ΜΜ -03
Senna - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Γένος Senna, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valehpaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:03 ΜΜ -03
Acanthinodera cumingii - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Acanthinodera cumingii, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zonanortequilpue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 12:58 ΜΜ -03
Centris nigerrima - Photo (c) orlandomontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by orlandomontes
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Centris nigerrima, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zonanortequilpue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 11:45 ΠΜ -03
Asteriscium chilense - Photo (c) mildred_ehrenfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mildred_ehrenfeld
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Asteriscium chilense, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pitipoty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 10:40 ΜΜ -03
Clarkia tenella - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Clarkia tenella, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pitipoty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 10:37 ΜΜ -03
Cestrum parqui - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Cestrum parqui, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinidadffrench

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 10:20 ΜΜ -03

Περιγραφή

Ave nocturna , no la reconozco

Systellura longirostris - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Systellura longirostris, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zonanortequilpue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 05:08 ΜΜ -03

Περιγραφή

Bidens pilosa var. alausensis

Bidens pilosa - Photo (c) Golfopolikayak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Golfopolikayak
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Bidens pilosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charquitodeaguaturbia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 12:46 ΜΜ -03
Chaetanthera incana - Photo (c) Nicolás Lavandero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nicolás Lavandero
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Chaetanthera incana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charquitodeaguaturbia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 10:36 ΠΜ -03
Leptasthenura aegithaloides aegithaloides - Photo (c) javiergross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by javiergross
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Leptasthenura aegithaloides ssp. aegithaloides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charquitodeaguaturbia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 12:04 ΜΜ -03
Geranoaetus polyosoma - Photo (c) Nico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Geranoaetus polyosoma, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charquitodeaguaturbia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 12:22 ΜΜ -03
Cestrum parqui - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Cestrum parqui, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_venusta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 12:35 ΜΜ UTC
Olsynium scirpoideum - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Olsynium scirpoideum, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zonanortequilpue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:00 ΜΜ -03
Glandularia laciniata - Photo (c) Raphael Cañoles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raphael Cañoles
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Glandularia laciniata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zonanortequilpue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 01:26 ΜΜ -03
Monnina philippiana - Photo (c) ludovica_, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ludovica_
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Monnina philippiana, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zonanortequilpue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 11:40 ΠΜ -03
Senna candolleana - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Conejeros Gastó
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Senna candolleana, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zonanortequilpue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:36 ΜΜ -03
Tropaeolum brachyceras - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Tropaeolum brachyceras, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zonanortequilpue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 12:46 ΜΜ -03
Proustia cuneifolia - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη m0relliana: Proustia cuneifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25