Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 05:02 PM AEST

Περιγραφή

Darkling beetles Adelium tenebroides, Mount Cameron, Tasmania, April 2021

Adelium tenebrioides - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Adelium tenebrioides, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildroo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 11:26 AM AEDT
Adelium tenebrioides - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Adelium tenebrioides, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveweevils

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 08:35 AM +11

Περιγραφή

Found on the underside of a log in leaf litter. Around 5 individuals in total were found.

Adelium tenebrioides - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Adelium tenebrioides, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 10:24 AM AEST

Περιγραφή

Beating sheet

Ormyromorpha - Photo (c) Kristi  Ellingsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kristi Ellingsen
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Ormyromorpha, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:50 PM AEST
Megastigmidae - Photo (c) natureguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Οικογένεια Megastigmidae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:01 PM AEST

Περιγραφή

Beating sheet

Callibracon - Photo (c) Graeme Cocks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Callibracon, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 10:41 AM AEST
Gerynassa picticornis - Photo (c) taphanyx03, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Gerynassa picticornis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:56 PM AEST
Ptilocnemus femoralis - Photo (c) ron_n_beths pics, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Ptilocnemus femoralis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:05 AM AEST

Περιγραφή

beating sheet

Peltoschema hamadryas - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Peltoschema hamadryas, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:08 AM AEST

Περιγραφή

beating sheet

Peltoschema orphana - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Peltoschema orphana, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavonis

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:44 AM AEST
Isopteron - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Isopteron, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavonis

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:27 PM AEST
Psychidae - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Οικογένεια Psychidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavonis

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:54 AM AEST
Adelium - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Adelium, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 10:35 AM AEST
Gonipterus - Photo (c) pedro vargas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Gonipterus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavonis

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 01:05 PM AEST

Περιγραφή

Found on stem of Wild mignonette. Dead seedhead.

Gonipterus - Photo (c) pedro vargas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Gonipterus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:50 AM AEST

Περιγραφή

2 individuals

Platyzosteria melanaria - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Platyzosteria melanaria, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 10:25 AM AEST

Περιγραφή

beating sheet

Peltoschema hamadryas - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Peltoschema hamadryas, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:38 PM AEST
Entedon - Photo (c) Keith Martin-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Entedon, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavonis

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 02:55 PM AEST
Gonipterus - Photo (c) pedro vargas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Gonipterus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:09 AM AEST

Περιγραφή

Beating sheet

Camptopsilus - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Camptopsilus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taphanyx03

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:10 PM UTC

Περιγραφή

1 alive individual found

Ptilocnemus femoralis - Photo (c) ron_n_beths pics, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Ptilocnemus femoralis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 10:37 AM AEST
Tricimba - Photo (c) Paul Bowyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Tricimba, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:34 PM AEST
Rhyzobius - Photo (c) K Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Rhyzobius, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 10:23 AM AEST
Acizzia - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Acizzia, Ένα μέλος του Ψυλλίδες (Οικογένεια Psyllidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 01:18 PM AEST
Ectopsocus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Ectopsocus, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:46 AM AEST
Peirates - Photo (c) Claas Damken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Peirates, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 10:58 AM AEST
Epamoebus ziczac - Photo (c) Keith Martin-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Epamoebus ziczac, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:28 AM AEST
Cymbacha ocellata - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Cymbacha ocellata, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavonis

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 01:22 PM AEST
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Chalcolampra thoracica, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 08:28 PM HST
Notagonum - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lynneforster: Γένος Notagonum, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 186