Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinwray

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό
Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 04:31 ΜΜ CST
Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaohler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 05:09 ΜΜ EST
Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophercrane

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 11:02 ΠΜ EST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

espe3923

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 11:52 ΠΜ CET
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annagill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 12:57 ΜΜ EST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratwood22

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 03:16 ΜΜ EST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karro_frost

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 03:52 ΜΜ EST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_pereira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2020 09:54 ΠΜ WET
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherine_jane

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 02:33 ΜΜ UTC

Τόπος

Southampton, UK (Google, OSM)
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robinson_j_1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2020 09:11 ΠΜ EST

Τόπος

Tampa, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

The shape of this organism is mostly round with wrinkles going throughout the plant from the center to the ends of the plant. The size of the plant resembles that of a large leafy plant but on much smaller scale (about 5-7 mm in width). The plant appears to be a bushel of smaller leafy bunches but is actually all one structure. The color of this organism is a pale greenish color (lighter in the middle and darker along the rounded ends). There are no reproductive structures apparent on this organism. The organism's has common visual characteristics of algae and even cyanobacteria which indicates that the organism is a plant (Kingdom Plantae). The habitat that this organism is located in urban. It was found on USF Tampa campus in Tampa, Florida.
Reference: https://www.naturespot.org.uk/species/common-greenshield-lichen

Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nwagstaff

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 07:58 ΠΜ EST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lwj4th

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 02:09 ΜΜ EST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobharding

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 04:17 ΜΜ AST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 03:32 ΜΜ EST

Τόπος

Grantham, NH, USA (Google, OSM)
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apatmanidis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 04:44 ΜΜ EST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huelcox

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 04:56 ΜΜ EST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devoncummings

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 10:48 ΠΜ EST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jones_e_013

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 04:49 ΜΜ EST

Περιγραφή

Flavoparmelia caperata, also known as common greenshield lichen, is a seedless nonvascular organism that grows and covers deciduous trees. It appears to be a pale grey/ yellow to green and has rounded and wrinkled lobes that measure from about 3 to 8 mm wide. There are also black rhizoids attached to the back that are unbranched. It is one of the most common lichens in North America, and it is also found in South America, New Zeland, Europe, and sporadically throughout Asia. This specific greenshield moss was found growing on a tree on the campus of University of South Florida in Tampa. Lichens are known to survive in harsh conditions and most typically grow on tree bark or rocks.

“Common Greenshield Lichen - Flavoparmelia Caperata.” NatureSpot, www.naturespot.org.uk/species/common-greenshield-lichen.

Roehl, Thomas. “#080: Flavoparmelia Caperata, The Common Greenshield Lichen.” Fungus Fact Friday, 19 Sept. 2016, www.fungusfactfriday.com/080-flavoparmelia-caperata/

Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kittleson_k_903

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2020 10:38 ΠΜ EST

Περιγραφή

The organism is very small and a light green color. The organism is about 1 inch big and has small stanching groups. This was found on the bark of a tree in a humid location. This species can also be commonly found on rocks. Rhizoids attach to the base of trees.
naturespot.org.uk/species/common-greenshield-lichen

Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetem_a_014

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2020 05:02 ΜΜ EST

Περιγραφή

This organism is visualized as a growth upon the stalk of a tree. It was spotted within a warm climate on a rainy day. Physical features include: four leaf clover-like petals, large body, and green coloration. Specifically, the shape was around the size of my palm and ranged from wrapping fully around the branch to only parts of the branch. The organism has a greenish grey color that surrounds its entire body. Based upon the observation it appears to be a Flavoparmelia caperata, which can be singled down to a seedless, non-vascular lichen.
nps.gov/ever/learn/nature/lichens.htm

Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tocci_c_902

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 11:53 ΠΜ EST

Περιγραφή

I found this moss near castor hall on campus. I believe that this is a greenshield lichen moss because of its three dimensional, pale green appearance. This particular moss is roughly 4 inches in width and 6 inches in length. There were several other patches of moss along the trunk of this tree. Here is where I found most of my information on the common greenshield lichen. https://www.naturespot.org.uk/species/common-greenshield-lichen

Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadiacapo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 03:57 ΜΜ EST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 11:09 ΠΜ EST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miaerick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 12:23 ΜΜ UTC
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 03:49 ΜΜ PST

Τόπος

Pescadero, CA, USA (Google, OSM)
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 10:01 ΠΜ CET

Περιγραφή

Flavoparmelia caperata

Ετικέτες

t3
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mae_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 12:14 ΜΜ EST
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 03:08 ΜΜ EST

Τόπος

Grantham, NH, USA (Google, OSM)
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 04:00 ΜΜ EST

Τόπος

Grantham, NH, USA (Google, OSM)
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete and Noe Woods
Η ταυτότητα του χρήστη lwalsh4: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 37