Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinaherrera

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 09:11 AM EDT
Primula meadia - Photo (c) tsc_wis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Primula meadia, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serendipitree

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 07:08 PM UTC
Baptisia alba - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Baptisia alba, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinaherrera

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 09:15 AM EDT
Lonicera maackii - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 12:56 PM CDT
Hepatica acutiloba - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Hepatica acutiloba, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjan

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 11:50 AM CDT
Hepatica acutiloba - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Hepatica acutiloba, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018 12:07 AM CDT
Ασιλίδες - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 12:56 PM CDT
Anemone acutiloba - Photo (c) Steve Proffitt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Proffitt
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Anemone acutiloba [inactive], Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jewelofdenial

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2017 01:16 PM CDT
Ratibida pinnata - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Ratibida pinnata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

jewelofdenial

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2017 01:17 PM CDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lvconrad1977
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruce43

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 12:38 PM CDT
Trillium recurvatum - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Trillium recurvatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracekurzawinski

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 10:35 AM CDT
Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018 12:16 PM CDT
Cornus sericea - Photo (c) adrianakolev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Cornus sericea, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2018 09:51 AM CDT

Περιγραφή

I chased him around, confirmed wild turkey

Άγρια Γαλοπούλα - Photo (c) Matt K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt K
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdowiarzm

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 11:48 AM CDT
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2018 12:30 PM CDT
Cardamine concatenata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Cardamine concatenata, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 12:35 PM CDT
Trillium recurvatum - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Trillium recurvatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιοσκώληκες (Οικογένεια Lumbricidae)

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 06:53 PM CDT
Lumbricus terrestris - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Lumbricus terrestris, Ένα μέλος του Γαιοσκώληκες (Οικογένεια Lumbricidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νάρκισσος (Γένος Narcissus)

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 12:40 PM CDT
Νάρκισσος - Photo (c) adri6, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Νάρκισσος (Γένος Narcissus)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 01:16 PM CDT
Hemerocallis - Photo (c) dchook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Γένος Hemerocallis, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 01:16 PM CDT
Hemerocallis - Photo (c) dchook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Γένος Hemerocallis, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 01:16 PM CDT
Hemerocallis - Photo (c) dchook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Γένος Hemerocallis, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 01:12 PM CDT
Quercus rubra - Photo (c) alexisberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Quercus rubra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megansneyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 01:12 PM CDT
Quercus rubra - Photo (c) alexisberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Quercus rubra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neaturephyter

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 11:07 AM CDT
Trillium - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Γένος Trillium, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjan

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 11:50 AM CDT
Anemone acutiloba - Photo (c) Steve Proffitt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Proffitt
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Anemone acutiloba [inactive], Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjan

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 12:01 PM CDT

Περιγραφή

Bloodroot

Sanguinaria canadensis - Photo (c) Haley Selen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Haley Selen
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Sanguinaria canadensis, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spohl

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 11:02 AM CDT
Claytonia virginica - Photo (c) ggriffiths, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ggriffiths
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Claytonia virginica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahwells

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 11:13 AM CDT
Gleditsia triacanthos - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Gleditsia triacanthos, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahwells

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 11:13 AM CDT
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Eric Koberle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Koberle
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sarahwells

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 11:08 AM CDT
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lupines67: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2018
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 31