Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόγατα Του Παντανάλ (Leopardus colocola)

Παρατηρητής

pajaroaustral

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)
Αγριόγατα Του Παντανάλ - Photo (c) Franco Elgueta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franco Elgueta
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Αγριόγατα Του Παντανάλ (Leopardus colocola)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

da48

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 05:33 ΜΜ -03
Systellura longirostris - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Systellura longirostris, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capsule_zinc

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:39 ΜΜ -04
Daptrius chimango - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Fernando Sessegolo
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Daptrius chimango, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capsule_zinc

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:39 ΜΜ -04
Daptrius chimango - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Fernando Sessegolo
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Daptrius chimango, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

pablo934

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 05:47 ΜΜ -03
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aira_chilensis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 10:14 ΠΜ ADT
Schinus velutina - Photo (c) Paulina Sofía, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paulina Sofía
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Schinus velutina, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asniaainsa

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 02:27 ΜΜ -04
Paraserianthes lophantha - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Paraserianthes lophantha, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 02:40 ΜΜ -04
Cheirodon pisciculus - Photo (c) Gustavo Chiang Rojas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gustavo Chiang Rojas
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Cheirodon pisciculus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 02:40 ΜΜ -04
Cheirodon australe - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Cheirodon australe, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 06:44 ΜΜ -04
Cheirodon australe - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Cheirodon australe, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:55 ΜΜ -04
Odontesthes regia - Photo (c) MaikolLobos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Odontesthes regia, Ένα μέλος του Αθερινόμορφα (Τάξη Atheriniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:01 ΠΜ -03
Galaxias platei - Photo (c) Sara Grillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sara Grillo
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Galaxias platei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauli_bahamonde

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 05:06 ΜΜ -04
Trichomycterus areolatus - Photo (c) Pablo Reyes Lobao-Tello, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Trichomycterus areolatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauli_bahamonde

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 12:35 ΜΜ -04
Basilichthys microlepidotus - Photo (c) Gustavo Chiang Rojas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gustavo Chiang Rojas
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Basilichthys microlepidotus, Ένα μέλος του Αθερινόμορφα (Τάξη Atheriniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dani_diban_

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 07:14 ΜΜ -04
Sicyases sanguineus - Photo (c) Paula González Valderrama, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paula González Valderrama
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Sicyases sanguineus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέφαλος (Mugil cephalus)

Παρατηρητής

nacho1998

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:00 ΜΜ UTC

Τόπος

Elqui, CL-CO, CL (Google, OSM)
Κέφαλος - Photo (c) Ian Banks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Banks
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Κέφαλος (Mugil cephalus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέφαλος (Mugil cephalus)

Παρατηρητής

nacho1998

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:00 ΜΜ UTC

Τόπος

Elqui, CL-CO, CL (Google, OSM)
Mugil - Photo (c) Bernd Dietrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernd Dietrich
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Γένος Mugil, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέφαλος (Mugil cephalus)

Παρατηρητής

bastian_riveros

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 06:45 ΜΜ -03
Κέφαλος - Photo (c) Ian Banks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Banks
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Κέφαλος (Mugil cephalus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέφαλος (Mugil cephalus)

Παρατηρητής

cesarpedrini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2013

Τόπος

Choapa, CL-CO, CL (Google, OSM)
Κέφαλος - Photo (c) Ian Banks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Banks
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Κέφαλος (Mugil cephalus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέφαλος (Mugil cephalus)

Παρατηρητής

jorgelaras

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019

Τόπος

Coliumo (Google, OSM)
Κέφαλος - Photo (c) Ian Banks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Banks
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Κέφαλος (Mugil cephalus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 11:41 ΠΜ -03
Mugil - Photo (c) Bernd Dietrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernd Dietrich
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Γένος Mugil, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέφαλος (Mugil cephalus)

Παρατηρητής

antoroxana

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 03:15 ΜΜ -03
Κέφαλος - Photo (c) Ian Banks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Banks
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Κέφαλος (Mugil cephalus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 07:11 ΠΜ -03
Galaxias maculatus - Photo (c) Rudolf Svensen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudolf Svensen
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Galaxias maculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέφαλος (Mugil cephalus)

Παρατηρητής

ben56

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:32 ΜΜ -04
Κέφαλος - Photo (c) Ian Banks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Banks
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Κέφαλος (Mugil cephalus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γριβάδι (Cyprinus carpio)

Παρατηρητής

camrvaldivia

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:56 ΠΜ -04
Γριβάδι - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Γριβάδι (Cyprinus carpio)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 10:02 ΠΜ -03
Leucocarbo magellanicus - Photo (c) Enzo Bonanno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enzo Bonanno
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Leucocarbo magellanicus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 10:04 ΠΜ -03
Larus dominicanus - Photo (c) christian_nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by christian_nunes
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Larus dominicanus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugalde_29

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)
Leucocarbo bougainvillii - Photo (c) Paul Fenwick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Fenwick
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Leucocarbo bougainvillii, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 10:06 ΠΜ -03
Larus dominicanus - Photo (c) christian_nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by christian_nunes
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Larus dominicanus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugalde_29

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2018 02:12 ΠΜ -03
Geositta rufipennis - Photo (c) Juan Rodolfo Lillo Lobos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Juan Rodolfo Lillo Lobos
Η ταυτότητα του χρήστη luisfigueroafabrega: Geositta rufipennis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 85