Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_pereira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Porto, PT (Google, OSM)
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_pereira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Porto, PT (Google, OSM)
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiago_brandao

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 10:17 ΠΜ BST
Podarcis bocagei - Photo (c) Luis Lopes Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Lopes Silva
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Podarcis bocagei, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

pequeflower

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 12:48 ΠΜ CEST
Ταρέντολα - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

clarasmelongena

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:41 ΠΜ CEST
Ταρέντολα - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego1543

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Timon lepidus - Photo (c) Iván Orois, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Iván Orois
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Timon lepidus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego1543

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Timon - Photo (c) Martin Rey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Γένος Timon, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torben_tran

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 02:03 ΜΜ CEST
Podarcis hispanicus - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Podarcis hispanicus, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pequeflower

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 12:31 ΜΜ CEST
Psammodromus algirus - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Psammodromus algirus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδάρκης (Γένος Podarcis)

Παρατηρητής

eva_b_s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 06:44 ΜΜ CEST
Podarcis hispanicus - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Podarcis hispanicus, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martbio94

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 10:34 ΠΜ CET
Pelophylax perezi - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Pelophylax perezi, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindycosset

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2014 07:53 ΜΜ UTC
Alytes obstetricans - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Alytes obstetricans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)

Παρατηρητής

mchaquis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Toledo, ES-CM, ES (Google, OSM)
Rana iberica - Photo (c) Raquel Coelho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raquel Coelho
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Rana iberica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guisauco

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Alytes dickhilleni - Photo (c) J. Gállego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Alytes dickhilleni, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swif

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 10:36 ΜΜ CEST
Alytes obstetricans - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Alytes obstetricans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kvilleda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 06:00 ΜΜ CEST
Pelophylax perezi - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Pelophylax perezi, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iemebe

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 01:11 ΜΜ CEST

Τόπος

Chulilla (Google, OSM)
Pelophylax perezi - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Pelophylax perezi, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adorine

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 01:37 ΜΜ EEST
Epidalea calamita - Photo (c) Tânia Araújo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tânia Araújo
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Epidalea calamita, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peristosc

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Alytes obstetricans - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Alytes obstetricans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javsagg34

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 05:35 ΜΜ CEST
Alytes obstetricans - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Alytes obstetricans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

onique

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 11:47 ΠΜ CEST

Τόπος

León, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Parque urbano

Κάργια - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακαετός (Hieraaetus pennatus)

Παρατηρητής

cronicas_salvajes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 04:48 ΜΜ CEST

Τόπος

León, España (Google, OSM)
Γερακαετός - Photo (c) Jason Oxley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Oxley
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Γερακαετός (Hieraaetus pennatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

mfreckes_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 03:50 ΜΜ UTC
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfreckes_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 06:04 ΜΜ UTC
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης (Saxicola rubicola)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

daniel2945

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2017
Κονάκι - Photo (c) royc614, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by royc614
Η ταυτότητα του χρήστη luis_albero: Κονάκι (Anguis fragilis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25