Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygilmore

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 01:20 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Occasional.

Lachenalia orchioides - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Lachenalia orchioides, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 12:05 ΜΜ SAST
Otomys irroratus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Otomys irroratus, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοοειδή (Οικογένεια Bovidae)

Παρατηρητής

ianlouw

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 06:18 ΜΜ SAST
Tragelaphus sylvaticus sylvaticus - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Tragelaphus sylvaticus ssp. sylvaticus, Ένα μέλος του Βοοειδή (Οικογένεια Bovidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπποπόταμος (Hippopotamus amphibius)

Παρατηρητής

hw0529649

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Ιπποπόταμος - Photo (c) Mathias D'haen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mathias D'haen
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Ιπποπόταμος (Hippopotamus amphibius)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hw0529649

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Arctocephalus pusillus pusillus - Photo (c) Paul G. Schrijvershof, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul G. Schrijvershof
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Arctocephalus pusillus ssp. pusillus, Ένα μέλος του Καφέ Γουνοφόρα Φώκια (Arctocephalus pusillus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenda1033

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 07:09 ΠΜ SAST
Tragelaphus sylvaticus sylvaticus - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Tragelaphus sylvaticus ssp. sylvaticus, Ένα μέλος του Βοοειδή (Οικογένεια Bovidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 09:06 ΠΜ SAST
Chlorocebus pygerythrus pygerythrus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Chlorocebus pygerythrus ssp. pygerythrus, Ένα μέλος του Κοινό Βέρβετ (Chlorocebus pygerythrus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenda1033

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 09:34 ΠΜ SAST
Tragelaphus sylvaticus sylvaticus - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Tragelaphus sylvaticus ssp. sylvaticus, Ένα μέλος του Βοοειδή (Οικογένεια Bovidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenda1033

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 09:34 ΠΜ SAST
Tragelaphus sylvaticus - Photo (c) Ryne Rutherford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryne Rutherford
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Tragelaphus sylvaticus, Ένα μέλος του Βοοειδή (Οικογένεια Bovidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markheystek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 05:46 ΜΜ SAST
Otocyon megalotis megalotis - Photo (c) Deon du Plessis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Deon du Plessis
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Otocyon megalotis ssp. megalotis, Ένα μέλος του Αλεπού Με Αυτιά Νυχτερίδας (Otocyon megalotis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markheystek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 05:45 ΜΜ SAST
Otocyon megalotis megalotis - Photo (c) Deon du Plessis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Deon du Plessis
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Otocyon megalotis ssp. megalotis, Ένα μέλος του Αλεπού Με Αυτιά Νυχτερίδας (Otocyon megalotis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markheystek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 07:02 ΠΜ SAST
Tragelaphus strepsiceros strepsiceros - Photo (c) Roelof van der Breggen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roelof van der Breggen
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Tragelaphus strepsiceros ssp. strepsiceros, Ένα μέλος του Μεγάλο Κούντου (Tragelaphus strepsiceros)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγός Σφουγγαρίστρα (Lepus saxatilis)

Παρατηρητής

markheystek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 05:21 ΜΜ SAST
Λαγός Σφουγγαρίστρα - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Λαγός Σφουγγαρίστρα (Lepus saxatilis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markheystek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 04:59 ΜΜ SAST
Kobus ellipsiprymnus ellipsiprymnus - Photo (c) Christiaan Viljoen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christiaan Viljoen
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Kobus ellipsiprymnus ssp. ellipsiprymnus, Ένα μέλος του Νεροαντιλόπη (Kobus ellipsiprymnus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markheystek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Giraffa camelopardalis giraffa - Photo (c) danielnaturalist91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by danielnaturalist91
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Giraffa camelopardalis ssp. giraffa, Ένα μέλος του Καμηλοπάρδαλη (Giraffa camelopardalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannesdanabay

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 05:35 ΜΜ SAST
Tragelaphus sylvaticus sylvaticus - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Tragelaphus sylvaticus ssp. sylvaticus, Ένα μέλος του Βοοειδή (Οικογένεια Bovidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markheystek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 09:32 ΠΜ SAST
Raphicerus melanotis - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Whitehouse
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Raphicerus melanotis, Ένα μέλος του Αντιλοπίνες (Φυλή Antilopini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markheystek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Giraffa camelopardalis giraffa - Photo (c) danielnaturalist91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by danielnaturalist91
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Giraffa camelopardalis ssp. giraffa, Ένα μέλος του Καμηλοπάρδαλη (Giraffa camelopardalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

readyfreddy123

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 09:23 ΠΜ SAST
Tadarida aegyptiaca - Photo (c) gdevender, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gdevender
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Tadarida aegyptiaca, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 11:12 ΠΜ SAST
Otomys irroratus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Otomys irroratus, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Αρουραίος (Rattus rattus)

Παρατηρητής

jason5858

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 07:12 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Not moving but alive. No obvious injury.

Μαύρος Αρουραίος - Photo (c) shrike2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by shrike2
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Μαύρος Αρουραίος (Rattus rattus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason5858

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 08:41 ΜΜ SAST
Rhabdomys pumilio - Photo (c) Marian Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marian Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Rhabdomys pumilio, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenda1033

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 07:42 ΠΜ SAST
Tragelaphus sylvaticus sylvaticus - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Tragelaphus sylvaticus ssp. sylvaticus, Ένα μέλος του Βοοειδή (Οικογένεια Bovidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary-hunter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2015 10:44 ΠΜ SAST
Aonyx capensis capensis - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Aonyx capensis ssp. capensis, Ένα μέλος του Ενυδρίδα (Υποοικογένεια Lutrinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2012 04:39 ΜΜ SAST
Aonyx capensis capensis - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Aonyx capensis ssp. capensis, Ένα μέλος του Ενυδρίδα (Υποοικογένεια Lutrinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2014 10:23 ΠΜ SAST
Aonyx capensis capensis - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Aonyx capensis ssp. capensis, Ένα μέλος του Ενυδρίδα (Υποοικογένεια Lutrinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2014 02:07 ΜΜ SAST
Atilax paludinosus paludinosus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Atilax paludinosus ssp. paludinosus, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2014 02:07 ΜΜ SAST
Atilax paludinosus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Atilax paludinosus, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:31 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Western Bypass quarry

Hystrix africaeaustralis africaeaustralis - Photo (c) _3foxes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by _3foxes
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Hystrix africaeaustralis ssp. africaeaustralis, Ένα μέλος του Ακανθόχοιρος Του Ακρωτηρίου (Hystrix africaeaustralis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cazzac101

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 07:22 ΜΜ SAST
Rhabdomys pumilio - Photo (c) Marian Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marian Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη ludwig_muller: Rhabdomys pumilio, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 22394