Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariushabenau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:11 PM CEST
Chorthippus biguttulus - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Chorthippus biguttulus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παχύτραχις (Γένος Pachytrachis)

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:03 PM CEST
Παχύτραχις - Photo (c) dendzoscarab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Παχύτραχις (Γένος Pachytrachis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdingjulia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 03:55 PM CEST
Dociostaurus jagoi - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Dociostaurus jagoi, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

favicane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:45 PM -05

Τόπος

España (Google, OSM)
Chorthippus - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Γένος Chorthippus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)

Παρατηρητής

marcotab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 05:22 PM CEST
Γρύλλος Ο Δίστικτος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 08:23 PM CEST
Tettigonia viridissima - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Tettigonia viridissima, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbie2907

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:47 PM EEST

Τόπος

Tirana, AL (Google, OSM)
Pholidoptera griseoaptera - Photo (c) Tanja Lumetsberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Pholidoptera griseoaptera, Ένα μέλος του Φολιδόπτερα (Γένος Pholidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbie2907

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:56 PM EEST

Τόπος

Tirana, AL (Google, OSM)
Eupholidoptera schmidti - Photo (c) carnifex, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Eupholidoptera schmidti, Ένα μέλος του Ευφολιδόπτερα (Γένος Eupholidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvarorrovia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 06:40 PM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Myrmeleotettix maculatus - Photo (c) Laurence Livermore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Myrmeleotettix maculatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)

Παρατηρητής

calandreta_la_garriga

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 11:06 AM UTC
Rhacocleis - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Γένος Rhacocleis, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juk-alina21

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 08:23 PM UTC
Psophus stridulus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Psophus stridulus, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)

Παρατηρητής

janjanhovgaard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 10:28 AM CEST
Σφιγγόνωτος - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Σφιγγόνωτος (Γένος Sphingonotus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicovr

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 12:13 PM CET
Leptophyes punctatissima - Photo (c) tuggip_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Leptophyes punctatissima, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aoiku

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021

Τόπος

Chambon (Google, OSM)
Chorthippus brunneus - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Chorthippus brunneus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 02:52 PM CEST
Dociostaurus jagoi - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Dociostaurus jagoi, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)

Παρατηρητής

ruthescobes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:51 PM CEST
Γρύλλος Ο Δίστικτος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Brouchos (Locusta migratoria)

Παρατηρητής

simon_barbier

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 02:33 PM CEST

Τόπος

Hyères, France (Google, OSM)
Brouchos - Photo (c) Enrique Baquero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Brouchos (Locusta migratoria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)

Παρατηρητής

karacamehmet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2019 01:34 PM +03
Σφιγγόνωτος - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Σφιγγόνωτος (Γένος Sphingonotus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karacamehmet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2018 10:29 AM +03
Tessellana incerta - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Tessellana incerta, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lvz91

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 03:04 PM EEST
Metrioptera brachyptera - Photo (c) Clifton Beard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Metrioptera brachyptera, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisreino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:34 PM WEST
Aiolopus strepens - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Aiolopus strepens, Ένα μέλος του Αιολόπους (Γένος Aiolopus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

massimilianomarcelli7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:42 PM CEST
Tylopsis lilifolia - Photo (c) Hectonichus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Tylopsis lilifolia, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021

Τόπος

Saidia (Google, OSM)
Acanthacris ruficornis - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Acanthacris ruficornis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021

Τόπος

Oujda, Morocco (Google, OSM)
Acanthacris ruficornis - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Acanthacris ruficornis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pluvierdodu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 08:14 AM EDT
Stauroderus scalaris - Photo (c) Juvé Yannick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Stauroderus scalaris, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenzoperra

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 10:54 AM UTC
Pseudomogoplistes squamiger - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Pseudomogoplistes squamiger, Ένα μέλος του Μογκοπλιστίδες (Οικογένεια Mogoplistidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopiga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:55 AM CEST
Heteracris - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Γένος Heteracris, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estrelageopark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 04:11 PM WEST
Nemobius sylvestris - Photo (c) Jakob Jilg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Nemobius sylvestris, Ένα μέλος του Νεμομπιίνες (Υποοικογένεια Nemobiinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poblado_verde_en_accion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 12:00 PM EEST
Eyprepocnemis plorans - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Eyprepocnemis plorans, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021

Τόπος

Oujda, Morocco (Google, OSM)
Acanthacris ruficornis - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lucwillemse: Acanthacris ruficornis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 19371