Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawgrower

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Neviusia alabamensis - Photo (c) Eric Soehren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Soehren
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Neviusia alabamensis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Iris fulva

Παρατηρητής

cooler129

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 01:57 ΜΜ EDT

Τόπος

Hampton (Google, OSM)
Iris fulva - Photo (c) Don Verser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Verser
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Iris fulva, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinebraaten

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:50 ΜΜ EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redbetty

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 08:38 ΠΜ EDT
Tradescantia - Photo (c) Jeff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Γένος Tradescantia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowpokeamericana

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 03:40 ΜΜ EDT
Graphocephala versuta - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Graphocephala versuta, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

thesnekden

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 03:27 ΜΜ EDT
Οικιακή Σκουτιγκέρα - Photo (c) Марина Горбунова-Ëлкина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Марина Горбунова-Ëлкина
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamel67

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 10:15 ΠΜ EDT
Coragyps atratus - Photo (c) llsproat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

musellarose

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 02:42 ΜΜ HST
Asclepias variegata - Photo (c) Will Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Asclepias variegata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

frikinbats

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 01:08 ΜΜ EDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) unknownalloy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frikinbats

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:12 ΠΜ EDT

Τόπος

Kathleen (Google, OSM)
Lithobates sphenocephalus - Photo (c) jackandshirley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jackandshirley
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Lithobates sphenocephalus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frikinbats

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 06:46 ΜΜ EDT

Τόπος

Macon (Google, OSM)
Hyla cinerea - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Hyla cinerea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frikinbats

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 12:59 ΜΜ EDT

Τόπος

Macon (Google, OSM)
Hyla chrysoscelis - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Hyla chrysoscelis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylortot410

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021
Pantherophis alleghaniensis - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Σύνθετο Pantherophis alleghaniensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john2756

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 10:39 ΠΜ EDT
Asclepias perennis - Photo (c) Andy Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Newman
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Asclepias perennis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john2756

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 06:57 ΜΜ EDT
Asclepias perennis - Photo (c) Andy Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Newman
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Asclepias perennis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

natalie_barber

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 11:24 ΠΜ EDT
Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 06:13 ΜΜ EDT
Orgyia leucostigma - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Orgyia leucostigma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russtitus18

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 07:27 ΠΜ EDT
Hermeuptychia sosybius - Photo (c) Vicki  DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Hermeuptychia sosybius, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seecritter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 08:51 ΠΜ EDT
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seecritter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Byron, GA, US (Google, OSM)
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frikinbats

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 12:58 ΜΜ EDT

Τόπος

Kathleen (Google, OSM)
Stagmomantis carolina - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Stagmomantis carolina, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer2604

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Scincella lateralis - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Scincella lateralis, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anshi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 04:24 ΜΜ EDT
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gerry Salmon
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdmartin7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 04:56 ΜΜ EDT
Stagmomantis carolina - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Stagmomantis carolina, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erin1046

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:57 ΠΜ EDT
Pantherophis alleghaniensis - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Σύνθετο Pantherophis alleghaniensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

jacastleberry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:10 ΠΜ EDT
Stagmomantis carolina - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Stagmomantis carolina, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarene

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 07:21 ΜΜ EDT
Neoscona domiciliorum - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by G. L. Dearman
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Neoscona domiciliorum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily2289

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 10:31 ΠΜ EDT
Neoscona domiciliorum - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by G. L. Dearman
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Neoscona domiciliorum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonilynne215

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 02:59 ΜΜ EDT

Τόπος

Oxford (Google, OSM)
Sceloporus undulatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Sceloporus undulatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbcooker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Pfafftown, NC, US (Google, OSM)
Stagmomantis carolina - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη lsollenberger: Stagmomantis carolina, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 96