Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejnadal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:22 AM -03
Scotobius pilularius - Photo (c) d_kluza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Scotobius pilularius, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicov1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:41 PM -03
Toxomerus - Photo (c) John Klymko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Γένος Toxomerus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soolquipildor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 04:52 PM -03
Psyllobora bicongregata - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Psyllobora bicongregata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soolquipildor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 04:48 PM -03
Sciapodinae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Υποοικογένεια Sciapodinae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabm2020

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:38 PM -03
Braconidae - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Οικογένεια Braconidae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob_carrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:54 AM UTC

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)
Pseudophyllinae - Photo (c) Ernest Herrera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Υποοικογένεια Pseudophyllinae, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriana_machado

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 01:42 PM -03
Campsomeris bistrimacula - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Campsomeris bistrimacula, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob_carrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:54 AM UTC

Τόπος

Tena (Google, OSM)
Pseudophyllinae - Photo (c) Ernest Herrera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Υποοικογένεια Pseudophyllinae, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduarda_sangiogo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:07 AM -03

Τόπος

Guatambú, SC, BR (Google, OSM)
Zoniopoda - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Γένος Zoniopoda, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge_celi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:33 AM UTC
Phalangopsidae - Photo (c) Zarek Cockar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Οικογένεια Phalangopsidae, Ένα μέλος του Γρυλλοειδή (Υπεροικογένεια Grylloidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guendo_sumiyori

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:36 PM UTC
Adimantus - Photo (c) alcedo77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Γένος Adimantus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)

Παρατηρητής

rob_carrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 09:43 PM UTC

Τόπος

Tena (Google, OSM)
Tetrigidae - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Οικογένεια Tetrigidae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byron_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:10 PM UTC

Τόπος

Casacay (Google, OSM)
Viadana - Photo (c) BioSur Foundation Costa Rica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Γένος Viadana, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνοι (Φυλή Phaneropterini)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_alexander1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 09:57 AM UTC

Τόπος

Pillcopata (Google, OSM)
Cnemidophyllum citrifolium - Photo (c) olivier_fortune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Cnemidophyllum citrifolium, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλοειδή (Υπεροικογένεια Grylloidea)

Παρατηρητής

rob_carrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:16 PM UTC

Τόπος

Tena (Google, OSM)
Γρυλλοειδή - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Γρυλλοειδή (Υπεροικογένεια Grylloidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:03 AM -03
Algete brunneri - Photo (c) Helio Lourencini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Algete brunneri, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_alexander1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 11:27 AM UTC

Τόπος

Pillcopata (Google, OSM)
Prionolopha serrata - Photo (c) Anderson Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Prionolopha serrata, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob_carrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 08:16 PM UTC

Τόπος

Tena (Google, OSM)
Abracris flavolineata - Photo (c) German Galeazza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Abracris flavolineata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob_carrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 08:52 PM UTC

Τόπος

Tena (Google, OSM)
Abracrini - Photo (c) Pedro Peloso, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Φυλή Abracrini, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

caio33

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 02:10 PM -03
Staleochlora - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Γένος Staleochlora, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

rob_carrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 07:41 PM UTC

Τόπος

Tena (Google, OSM)
Pseudophyllinae - Photo (c) Ernest Herrera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Υποοικογένεια Pseudophyllinae, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob_carrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 06:41 PM UTC

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)
Xiphiola cyanoptera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Xiphiola cyanoptera, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentinoalan

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 12:31 PM UTC
Chromacris speciosa - Photo (c) josepayares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Chromacris speciosa, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 09:15 AM UTC
Aniarellini - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Φυλή Aniarellini, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 09:16 AM UTC
Ακριδίδες - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grimbito

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:41 PM -03
Antandrus viridis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Antandrus viridis, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandro_isnard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:30 PM UTC

Περιγραφή

Tirei essa foto era 9.20 da manhã na serra do vulcão em Nova Iguaçu. Eles me parecem gafanhotos negros.
A colocação me chamou atenção um preto muito forte.

Chromacris speciosa - Photo (c) josepayares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Chromacris speciosa, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

brunomoreira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:06 PM -03
Φανεροπτερίνες - Photo (c) Janson Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelavitti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:40 AM -03
Orphulella - Photo (c) Juan Manuel Cardona Granda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Γένος Orphulella, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelavitti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:10 AM -03
Ronderosia bergii - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lrubio7: Ronderosia bergii, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 97426