Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estelle84

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 01:39 PM CET
Scabiosa - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Γένος Scabiosa, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enolalarchey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 01:49 PM CET
Ulex europaeus - Photo (c) rgordonjones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Ulex europaeus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis-jolivot

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 03:57 PM UTC
Daucus carota carota - Photo (c) John Kirk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Kirk
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Daucus carota ssp. carota, Ένα μέλος του Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enolalarchey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 12:02 PM CET
Cytisus scoparius - Photo (c) Ina Siebert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ina Siebert
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Cytisus scoparius, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eva_grckwk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 05:30 PM CET
Silene dioica - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Silene dioica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofia_rossi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 03:12 PM UTC
Euphorbia segetalis - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Euphorbia segetalis, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasdf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 03:16 PM CET
Lolium - Photo (c) Cheng-Tao Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cheng-Tao Lin
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Γένος Lolium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasdf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 02:54 PM CET
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marionbastien

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 03:27 PM CET
Lagurus ovatus - Photo (c) vittorio1962, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vittorio1962
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Lagurus ovatus, Ένα μέλος του Αβενίνες (Υποφυλή Aveninae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francis-magnard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 01:30 PM CET
Sonchus tenerrimus - Photo (c) Andrée Weigel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Andrée Weigel
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Sonchus tenerrimus, Ένα μέλος του Ζωχός (Γένος Sonchus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marionbastien

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 03:33 PM CET
Senecio inaequidens - Photo (c) Fabien Piednoir, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fabien Piednoir
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Senecio inaequidens, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαργαρίτα (Bellis perennis)

Παρατηρητής

enolalarchey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 01:14 PM CET
Μαργαρίτα - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Μαργαρίτα (Bellis perennis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eva_grckwk

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 03:16 PM CEST
Centaurea aspera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Centaurea aspera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 04:08 PM CEST
Sternbergia - Photo (c) Louis Clouet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Louis Clouet
Η ταυτότητα του χρήστη lousauvajon: Γένος Sternbergia, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 14