Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)

Παρατηρητής

marioneuziere

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 10:07 ΠΜ CEST
Τζίτζικας Ο Κοινός - Photo (c) jasius, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)

Παρατηρητής

thibautt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 11:27 ΠΜ CEST

Τόπος

Villelaure, France (Google, OSM)
Τζίτζικας Ο Κοινός - Photo (c) jasius, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendrik84

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 12:22 ΜΜ CEST
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

mylenevitry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023
Τζιτζίκια - Photo (c) T. Flynn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by T. Flynn
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)

Παρατηρητής

thibautt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 11:28 ΠΜ CEST

Τόπος

Villelaure, France (Google, OSM)
Τζίτζικας Ο Κοινός - Photo (c) jasius, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xela35

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 01:26 ΜΜ CET
Cicadetta - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Γένος Cicadetta, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 01:51 ΜΜ CEST

Τόπος

Grans, France (Google, OSM)
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrien_jailloux

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 03:14 ΜΜ CEST
Tibicina haematodes - Photo (c) simben, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by simben
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Tibicina haematodes, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galat-luong_anh

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 12:38 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_allen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 12:26 ΜΜ CEST
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)

Παρατηρητής

maxime_albert

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 01:18 ΜΜ CET

Περιγραφή

Je pense qu’il s’agit d’une Mue de Cigale Plébéienne.

Τζίτζικας Ο Κοινός - Photo (c) jasius, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julien47972

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 07:46 ΜΜ CEST
Lasiocampa quercus - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Lasiocampa quercus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_thouze

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 05:06 ΜΜ CEST
Cucullia lactucae - Photo (c) dsch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Cucullia lactucae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

elodie245

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:47 ΠΜ CEST
Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

virgil8504

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 02:42 ΜΜ CEST
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrot15

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 06:51 ΜΜ CEST
Aporia crataegi - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Aporia crataegi, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrot15

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 06:52 ΜΜ CEST
Aporia crataegi - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Aporia crataegi, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathilde_tz

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 03:11 ΜΜ CEST
Lasiocampa quercus - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Lasiocampa quercus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clementineageron

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 01:45 ΜΜ CEST
Acronicta euphorbiae - Photo (c) Raniero Panfili, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raniero Panfili
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Acronicta euphorbiae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcienne

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 06:46 ΜΜ CEST

Περιγραφή

mue sous une feuille

Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcienne

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 01:58 ΜΜ CEST

Περιγραφή

sur un pin à ma hauteur

Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)

Παρατηρητής

lara-

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 01:54 ΜΜ CEST
Τζίτζικας Ο Κοινός - Photo (c) jasius, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)

Παρατηρητής

jean-michel_harouy

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 05:10 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Mue

Τζίτζικας Ο Κοινός - Photo (c) jasius, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολόνθη Η Μηλολόνθη (Melolontha melolontha)

Παρατηρητής

crebassa

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 12:42 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Μηλολόνθη Η Μηλολόνθη - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Μηλολόνθη Η Μηλολόνθη (Melolontha melolontha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiefevrier

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 05:38 ΜΜ CEST
Cicadetta fangoana - Photo (c) Gaëtan Jouvenez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gaëtan Jouvenez
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Cicadetta fangoana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)

Παρατηρητής

thierrya

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2004 12:00 ΠΜ CEST

Περιγραφή

5903

Τζίτζικας Ο Κοινός - Photo (c) jasius, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrya

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2004 12:00 ΠΜ CEST

Περιγραφή

5898

Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)

Παρατηρητής

thierrya

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2004 12:00 ΠΜ CEST

Περιγραφή

5897

Τζίτζικας Ο Κοινός - Photo (c) jasius, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francois_lozet

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 01:08 ΜΜ CEST
Tibicina - Photo (c) Jean Guérin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Γένος Tibicina, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cometicon

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:40 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Deux exuvies de cigales en très bon état

Tibicina - Photo (c) Jean Guérin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lopinga74: Γένος Tibicina, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4603