Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdbander

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:00 AM PDT
Caligo atreus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo atreus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivi-ecu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:25 PM UTC

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)
Caligo atreus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo atreus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivi-ecu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 06:13 PM UTC

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)
Caligo atreus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo atreus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmtercero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 06:58 PM CST
Dynastor darius - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Dynastor darius, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calydna

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 01:11 PM EST
Catoblepia amphirhoe - Photo (c) Douglas Eduardo Rocha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Catoblepia amphirhoe, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 08:03 AM EDT
Catoblepia berecynthia - Photo (c) James Steamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Catoblepia berecynthia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 02:41 PM EDT
Catoblepia xanthicles - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Catoblepia xanthicles, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfarley25

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 12:50 PM EDT
Caligo atreus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo atreus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecibelcabrera

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 10:32 AM -05

Τόπος

Cascadas de Manuel (Google, OSM)

Περιγραφή

Especie con antenas filiformes

Caligo atreus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo atreus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 05:28 PM EDT
Caligo placidianus - Photo (c) Kirsten Hall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo placidianus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 08:35 PM EDT
Caligo placidianus - Photo (c) Kirsten Hall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo placidianus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glendapozo

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2015 05:29 PM -05

Τόπος

Pangua, Ecuador (Google, OSM)
Caligo atreus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo atreus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

golfodulceretreat

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 02:48 PM CST
Catoblepia orgetorix orgetorix - Photo (c) Eric van den Berghe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Catoblepia orgetorix ssp. orgetorix, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanbarrios

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 08:43 AM -05

Περιγραφή

Enviada por Valeria D'atone

Caligo atreus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo atreus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kira_varela

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 02:31 AM UTC
Caligo atreus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo atreus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klorenzen

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2007 08:48 AM EDT
Caligo uranus - Photo (c) leizar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Bethancourt
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo uranus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarencisoa

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 07:03 PM -05

Τόπος

Nocaima (Google, OSM)
Dynastor darius - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Dynastor darius, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarencisoa

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 08:19 PM -05

Τόπος

Nocaima (Google, OSM)
Dynastor darius - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Dynastor darius, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jus_alvarado

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 12:20 PM UTC
Caligo atreus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo atreus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandotorres1978

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 09:42 PM -03
Dynastor darius - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Dynastor darius, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andriara

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 12:03 PM UTC
Dasyophthalma creusa - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Dasyophthalma creusa, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 11:24 AM CDT

Τόπος

Ocosingo, CHIS, MX (Google, OSM)
Caligo uranus - Photo (c) leizar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Bethancourt
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo uranus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolberto_pacheco

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 12:22 PM UTC

Περιγραφή

Fotografiada en los senderos de la Estación Biológica Las Guacamayas.

Caligo uranus - Photo (c) leizar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Bethancourt
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo uranus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 09:39 AM CDT

Τόπος

Ocosingo, CHIS, MX (Google, OSM)
Caligo uranus - Photo (c) leizar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Bethancourt
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo uranus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edu_staley

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 05:47 PM UTC
Caligo atreus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo atreus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariubio

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 01:19 PM -05
Caligo atreus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo atreus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 11:55 AM EDT

Περιγραφή

La Selva Biological Station

Ετικέτες

Caligo atreus dionysos - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo atreus ssp. dionysos, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmesa1

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:42 PM UTC
Opsiphanes bogotanus - Photo (c) Santi MD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Opsiphanes bogotanus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathaly_jimenez

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:24 AM EDT

Τόπος

Bucay, Ecuador (Google, OSM)
Caligo atreus - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Caligo atreus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioch

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 06:18 PM ADT

Περιγραφή

Appeared in my house around dusk.

Selenophanes cassiope - Photo (c) Esteban Suárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη logancrees: Selenophanes cassiope, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 7249