Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 11:53 ΠΜ SAST

Περιγραφή

On antelope dung

Orbilia - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rand Workman
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Γένος Orbilia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:18 ΜΜ SAST
Kretzschmaria - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Γένος Kretzschmaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 11:57 ΠΜ SAST
Trogia delicata - Photo (c) Rouxne Botha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rouxne Botha
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Trogia delicata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:08 ΜΜ SAST
Mycena margarita - Photo (c) Andrey Loria, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrey Loria
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Mycena margarita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 09:40 ΠΜ SAST
Gymnopus dysodes - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sigrid Jakob
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Gymnopus dysodes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 07:02 ΠΜ SAST

Τόπος

Moreleta Park (Google, OSM)
Trametopsis cervina - Photo (c) maricel patino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by maricel patino
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Trametopsis cervina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 07:00 ΠΜ SAST

Τόπος

Moreleta Park (Google, OSM)
Cyanosporus subcaesius - Photo (c) Derek Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Cyanosporus subcaesius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil183

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 11:35 ΠΜ SAST
Trametes elegans - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Trametes elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindaloffler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 01:07 ΜΜ SAST
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 06:31 ΠΜ SAST
Crepidotus variabilis - Photo (c) James Lindsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Crepidotus variabilis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 09:13 ΠΜ SAST
Sanguinoderma rude - Photo (c) Ian Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Sanguinoderma rude, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 07:29 ΠΜ SAST
Cyptotrama asprata - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Cyptotrama asprata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanniedp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:11 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Found lots of them on deadwood, colours different also white, in forest.

Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanniedp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 12:31 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Found on dead wood in reserve

Cyptotrama asprata - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Cyptotrama asprata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jeanniedp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 08:03 ΠΜ SAST

Περιγραφή

found near storm water inlet in reserve, damp part

Xylaria - Photo (c) Henri Holbrook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henri Holbrook
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Γένος Xylaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanniedp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 02:19 ΜΜ SAST

Περιγραφή

On living trees in forest.

Ganoderma austroafricanum - Photo (c) fayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fayne
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Ganoderma austroafricanum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanstephenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 04:46 ΜΜ SAST

Τόπος

Lobamba, SZ-HH, SZ (Google, OSM)
Trametes elegans - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Trametes elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katebraunsd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023

Τόπος

Mbabane East (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on cow dung. Open sourveld grassland.

Panaeolus papilionaceus - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Panaeolus papilionaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlcabr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 02:31 ΜΜ SAST

Τόπος

Mbabane, Eswatini (Google, OSM)
Coprinellus micaceus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Coprinellus micaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil183

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 12:40 ΜΜ SAST
Lentinus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Γένος Lentinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalove

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Eswatini (Google, OSM)
Leucoagaricus rubrotinctus - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Leucoagaricus rubrotinctus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalove

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Eswatini (Google, OSM)
Laccaria laccata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Laccaria laccata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katebraunsd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023

Τόπος

Mnjoli Farm (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in soil amongst leaf litter. Savanna/woodland.

Agaricus crocopeplus - Photo (c) MP Zhou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MP Zhou
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Agaricus crocopeplus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katebraunsd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023

Τόπος

Mnjoli Farm (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on tree stump. Savanna/woodland.

Trametes cingulata - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Danny Newman
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Trametes cingulata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindaloffler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 03:06 ΜΜ SAST
Gymnopilus luteus - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Gymnopilus luteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlcabr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 08:48 ΠΜ SAST
Collybiopsis - Photo (c) Alexis Robiolle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexis Robiolle
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Γένος Collybiopsis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edmillard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 07:49 ΠΜ SAST
Lentinus stuppeus - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Lentinus stuppeus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlcabr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 08:37 ΠΜ SAST
Calvatia - Photo (c) crativsoul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Γένος Calvatia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

congonaturalist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 11:04 ΠΜ SAST

Τόπος

Manzini, SZ (Google, OSM)
Phlebopus sudanicus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Andrew Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Phlebopus sudanicus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzileni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 05:14 ΜΜ SAST
Agaricus crocopeplus - Photo (c) MP Zhou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MP Zhou
Η ταυτότητα του χρήστη lizziepop: Agaricus crocopeplus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 862