Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connylisbethk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 04:01 PM SAST
Podalyria sericea - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Podalyria sericea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkennedy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 01:38 PM SAST
Ornithogalum dubium - Photo (c) snakeinmypocket, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by snakeinmypocket
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Ornithogalum dubium, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkennedy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 12:38 PM SAST
Sonderothamnus petraeus - Photo (c) Dave U, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dave U
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Sonderothamnus petraeus, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 11:54 AM SAST
Roepera - Photo (c) Thomas Silberfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Silberfeld
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Γένος Roepera, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 12:46 PM SAST
Micranthus - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolf Theodor Borlinghaus
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Γένος Micranthus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 12:48 PM SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)
Micranthus - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolf Theodor Borlinghaus
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Γένος Micranthus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 12:30 PM SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)
Wahlenbergia capensis - Photo (c) Loxley Fedec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Loxley Fedec
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Wahlenbergia capensis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 12:51 PM SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)
Corymbium africanum scabridum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Corymbium africanum ssp. scabridum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 01:24 PM SAST
Cyanella lutea lutea - Photo (c) SAplants, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Cyanella lutea ssp. lutea, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 01:01 PM SAST
Δριμία - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Δριμία (Γένος Drimia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macquince

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 03:00 PM SAST
Wurmbea inusta - Photo (c) Glynn Alard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Glynn Alard
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Wurmbea inusta, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 04:37 PM SAST
Lycium afrum - Photo (c) Henry de Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Henry de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Lycium afrum, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isolly

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 04:38 PM SAST
Ornithoglossum undulatum - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Ornithoglossum undulatum, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isolly

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 12:14 PM SAST
Berkheya cuneata - Photo (c) Emma-Leigh Prain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emma-Leigh Prain
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Berkheya cuneata, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isolly

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 02:01 PM SAST
Aptosimum indivisum - Photo (c) Jeremy Gilmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jeremy Gilmore
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Aptosimum indivisum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caryllogie

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 08:46 AM SAST

Τόπος

Woodridge (Google, OSM)

Περιγραφή

A patch of about 20sq m.

Cullumia cirsioides - Photo (c) Luc Strydom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luc Strydom
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Cullumia cirsioides, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccadames

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 10:36 AM SAST
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Bulbinella barkerae, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 12:00 PM SAST
Leucospermum oleifolium - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Leucospermum oleifolium, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 11:22 AM SAST
Erica discolor - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Erica discolor, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 11:19 AM SAST
Erica labialis - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Whitehouse
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Erica labialis, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corli

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 06:02 PM SAST
Trichocephalus stipularis - Photo (c) Hamish Robertson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hamish Robertson
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Trichocephalus stipularis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_whitehouse

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 12:21 PM SAST

Περιγραφή

Oscularia deltoides

Oscularia deltoides - Photo (c) Eva van Belle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eva van Belle
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Oscularia deltoides, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karolc

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:52 AM SAST
Crassula arborescens arborescens - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Crassula arborescens ssp. arborescens, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillian21

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:33 AM SAST

Τόπος

palmiet river walk (Google, OSM)
Disperis capensis brevicaudata - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Disperis capensis var. brevicaudata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillian21

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:01 PM SAST
Metalasia lichtensteinii - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Metalasia lichtensteinii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adele84

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 04:42 PM SAST
Protea speciosa - Photo (c) Gareth Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gareth Williams
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Protea speciosa, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adele84

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 03:11 PM SAST
Disperis capensis capensis - Photo (c) Heather and Andrew Hodgson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather and Andrew Hodgson
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Disperis capensis var. capensis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyjenkin

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 10:59 AM SAST
Watsonia coccinea - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Watsonia coccinea, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dereksilberblatt

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 10:48 AM SAST
Rapanea melanophloeos - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Rapanea melanophloeos, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dereksilberblatt

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:32 AM SAST
Liparia splendens comantha - Photo (c) Marian Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marian Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη lizhutton: Liparia splendens ssp. comantha, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2041