Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irimia

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 10:52 ΠΜ PDT
Campanula petiolata - Photo (c) Séraphin Poudrier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Séraphin Poudrier
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Campanula petiolata, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronhargis

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 03:19 ΜΜ UTC
Campanula petiolata - Photo (c) Séraphin Poudrier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Séraphin Poudrier
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Campanula petiolata, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravenxs

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 12:42 ΜΜ PST
Triphysaria eriantha eriantha - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Triphysaria eriantha ssp. eriantha, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verotessier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Magnolia ashei - Photo (c) Roy Edwards, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Edwards
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Magnolia ashei, Ένα μέλος του Μαγνόλια (Γένος Magnolia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapienshane

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Hesperocyparis bakeri - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Hesperocyparis bakeri, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Απρίλιος 2010

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

older trees on East side of timbered Crater

Hesperocyparis bakeri - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Hesperocyparis bakeri, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkenny54

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 11:26 ΠΜ PDT
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samerwincph

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 04:32 ΜΜ PDT
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmellagomez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 03:26 ΜΜ PST
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verenice6

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 10:13 ΠΜ PST
Buzonium crassipes - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Buzonium crassipes, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

sala_mandur_luvr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 01:43 ΜΜ AST
Cerambycidae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Οικογένεια Cerambycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmir_of_plants

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 12:29 ΜΜ PDT
Dudleya farinosa - Photo (c) Dee Warenycia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Dudleya farinosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

yara_t23

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 08:01 ΜΜ CDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kishimoto_toshio

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 06:11 ΜΜ JST
Spiranthes australis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Spiranthes australis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maoneow

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 10:45 ΠΜ JST

Τόπος

FUJI (Google, OSM)
Larix kaempferi - Photo (c) belvedere04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by belvedere04
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Larix kaempferi, Ένα μέλος του Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kouhei

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 12:30 ΜΜ JST
Corvus - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Γένος Corvus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kouhei

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 08:33 ΠΜ JST
Ανισόπτερα - Photo (c) Jim Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Moore
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kip_lary

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 11:09 ΠΜ JST
Spiranthes australis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Spiranthes australis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buoyantbotanist

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 09:47 ΠΜ JST
Lepisorus thunbergianus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by kbkash
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Lepisorus thunbergianus, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buoyantbotanist

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 09:45 ΠΜ JST
Sedum sarmentosum - Photo (c) Rusty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rusty
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Sedum sarmentosum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larivera

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 10:42 ΠΜ JST
Cryptomeria japonica - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Cryptomeria japonica, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)

Παρατηρητής

bushwizard

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:36 ΜΜ JST
Λάριξ - Photo (c) Lola Smirnova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwakidris

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 11:40 ΜΜ UTC

Τόπος

Takatsuki-Shi (Google, OSM)
Spiranthes australis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Spiranthes australis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_ganda

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 03:39 ΜΜ -05

Τόπος

Machachi, Ecuador (Google, OSM)
Lupinus - Photo (c) Alma Delia Giles Guzmán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alma Delia Giles Guzmán
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Γένος Lupinus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimkhunter

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 10:54 ΠΜ PDT
Clarkia unguiculata - Photo ALAN SCHMIERER, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Clarkia unguiculata, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathie62

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 01:56 ΜΜ MDT
Berberis - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Γένος Berberis, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregschulte

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 11:49 ΠΜ PDT
Penstemon newberryi - Photo (c) Nina House, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nina House
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Penstemon newberryi, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krici

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022

Τόπος

Lake Mary (Google, OSM)
Kalmia microphylla - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Kalmia microphylla, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lia_estrada

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:42 ΜΜ EDT
Mantispidae - Photo (c) Justin Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Justin Williams
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Οικογένεια Mantispidae, Ένα μέλος του Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bilgepump100

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Triphysaria floribunda - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη liverwyrt: Triphysaria floribunda, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 406