Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proebstw

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2014 12:07 ΜΜ PDT
Odocoileus hemionus columbianus - Photo (c) scog7, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by scog7
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Odocoileus hemionus ssp. columbianus, Ένα μέλος του Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proebstw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 02:46 ΜΜ PDT
Adelpha californica - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Adelpha californica, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meadowlarkmerlin

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 12:18 ΜΜ PDT
Maianthemum stellatum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Maianthemum stellatum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzaddi

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 02:06 ΜΜ PDT
Asclepias speciosa - Photo (c) stormcatcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stormcatcher
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Asclepias speciosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_scherzinger

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 03:34 ΜΜ PDT
Brodiaea coronaria - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Shane Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Brodiaea coronaria, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claywess

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 07:32 ΠΜ PDT

Τόπος

Yamhill, OR, US (Google, OSM)
Clarkia - Photo (c) Morgan Stickrod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morgan Stickrod
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Γένος Clarkia, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biodiversityguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 02:43 ΜΜ PDT

Τόπος

Olympia, WA, US (Google, OSM)
Prunella vulgaris lanceolata - Photo (c) Sadie Hickey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sadie Hickey
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Prunella vulgaris ssp. lanceolata, Ένα μέλος του Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikegonch

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 01:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing in gravel near a mountain and lake

Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b199

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 10:42 ΠΜ AKDT
Mertensia - Photo (c) Michael Kappel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Γένος Mertensia, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harkinsak

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 07:00 ΜΜ PDT
Gaultheria shallon - Photo (c) Cable Bay Trail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Gaultheria shallon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlin72451

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 10:55 ΜΜ PDT
Antheraea polyphemus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Antheraea polyphemus, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

since1953

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 08:23 ΠΜ PDT
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) khockey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

fennelfoxes

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 12:02 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Winged insect, light tan/fawn in color, slightly larger than a crane fly

Τιπουλόμορφα - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim260

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 08:23 ΜΜ PDT
Collomia grandiflora - Photo (c) rappman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by rappman
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Collomia grandiflora, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marni_berger

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 11:41 ΠΜ PDT
Dendraster excentricus - Photo (c) EllieTrombone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by EllieTrombone
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Dendraster excentricus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marni_berger

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 11:41 ΠΜ PDT
Echinolampadacea - Photo (c) Patricia Clark-Gray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patricia Clark-Gray
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Τάξη Echinolampadacea, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickolb

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 10:14 ΠΜ PDT

Τόπος

Highlands (Google, OSM)
Corallorhiza - Photo (c) Kevin Toomer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Toomer
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Γένος Corallorhiza, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t10010

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Lampropeltis zonata - Photo (c) spencer_riffle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Lampropeltis zonata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

tom84638

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 08:36 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found this interesting feather on a dog walk in esquimalt.

Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tremb02m

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 04:53 ΜΜ PDT
Gunnera - Photo (c) Angel Mario Hualpa Erazo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angel Mario Hualpa Erazo
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Γένος Gunnera, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lalindeq

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:57 ΜΜ PDT
Lysichiton americanus - Photo (c) Johnny Wilson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Johnny Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Lysichiton americanus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liisablue

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 02:26 ΜΜ PDT
Holcus lanatus - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Holcus lanatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william1884

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 02:19 ΜΜ PDT
Digitalis purpurea - Photo (c) Marilyn R, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marilyn R
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Digitalis purpurea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachinbangalore

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 02:45 ΜΜ PDT
Holodiscus discolor - Photo (c) Miao Ling He, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miao Ling He
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Holodiscus discolor, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridcarmean

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 12:58 ΜΜ PDT
Xerophyllum tenax - Photo (c) David Anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by David Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Xerophyllum tenax, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

charity86756

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 03:33 ΜΜ PDT
Τυτώ - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Τυτώ (Tyto alba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindamcvey

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 03:39 ΜΜ PDT
Digitalis purpurea - Photo (c) Marilyn R, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marilyn R
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Digitalis purpurea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crgrote

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 09:24 ΠΜ PDT
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Bullock
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_wri

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 04:00 ΜΜ PDT
Buprestis aurulenta - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harsi Parker
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Buprestis aurulenta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanvanderluit

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 04:03 ΜΜ PDT
Buprestis aurulenta - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harsi Parker
Η ταυτότητα του χρήστη lisamillbank: Buprestis aurulenta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 41516