Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 10:52 AM EDT

Περιγραφή

Huge fly found at the local laundromat. It appears to be a horse fly or a gigantic deer fly. It is roughly 0.7 inches long.

Tabaninae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Υποοικογένεια Tabaninae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 01:36 PM EDT

Τόπος

Raymond (Google, OSM)

Περιγραφή

Chafer beetle found on the pool deck.

Amphimallon majale - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Amphimallon majale, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 02:59 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Small camel cricket found under a rotten log in the woods behind my house.

Ceuthophilus - Photo (c) Kristof Zyskowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kristof Zyskowski
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Γένος Ceuthophilus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 02:53 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

A spring peeper, found under a rotten log in the woods behind my house.

Pseudacris crucifer - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Pseudacris crucifer, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 02:48 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

A small jumping spider, found on a tree trunk.

Eris - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Γένος Eris, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 12:52 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

I can't tell if this is a Blackjacket Wasp or a Bald-faced Hornet. I found this large specimen under a rotting log in the woods behind my house.

Dolichovespula maculata - Photo (c) Sara Schnackel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sara Schnackel
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Dolichovespula maculata, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φηγώδη (Τάξη Fagales)

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 05:32 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Large tree with really odd, shaggy bark, in the woods near my house.

Carya ovata - Photo (c) bsalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Carya ovata, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 08:27 AM EDT

Περιγραφή

Interesting little berry plant in the woods near my high school.

Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 08:33 AM EDT

Περιγραφή

Reddish-brown dragonfly found near my high school.

Sympetrum vicinum - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Sympetrum vicinum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 09:02 AM EDT

Περιγραφή

Some kind of caterpillar that my friend found on his sweatshirt, after being outside my high school doing a environment project

Σύμφυτα - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 02:30 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Purplish mushroom found near a dead pine tree, in the woods behind my house.

Cortinarius iodes - Photo (c) Charles de Martigny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Cortinarius iodes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 02:29 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

A large moth found in the woods behind my house.

Amphipyra pyramidoides - Photo (c) Zoology123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zoology123
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Amphipyra pyramidoides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 10:43 AM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Two bumblebees on a goldenrod plant, at the bus stop.

Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 01:36 PM EDT

Τόπος

Raymond (Google, OSM)

Περιγραφή

Chafer beetle found on the pool deck.

Amphimallon majalis - Photo Mike Reding & Betsy Anderson, USDA Agricultural Research Service, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Amphimallon majalis [inactive], Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 06:44 AM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Interesting flower at the bus stop.

Commelina - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Γένος Commelina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 04:31 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

A small frog found in the woods behind my house.

Pseudacris crucifer - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Pseudacris crucifer, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 04:17 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

A interesting purple mushroom found in the woods behind my house.

Cortinarius iodes - Photo (c) Charles de Martigny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Cortinarius iodes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:34 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Top find of today. I havent seen one of these in the last 6 years. This adult female specimen was found on a dead tree in the woods behind my house.

Tremex columba - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Tremex columba, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:45 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Two decent-sized moths found under the bark of a small dead pine tree,nine the woods behind my house.

Amphipyra pyramidoides - Photo (c) Zoology123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zoology123
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Amphipyra pyramidoides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:08 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

A wolf spider found in the woods behind my house.

Gladicosa gulosa - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Gladicosa gulosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:46 AM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Female forest wolf spider, found in the woods behind my house.

Coras - Photo (c) cheins1, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by cheins1
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Γένος Coras, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 09:08 AM EDT

Περιγραφή

Massive crane fly found in my school. I believe it is a Eastern Giant Crane fly.

Tipula abdominalis - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Tipula abdominalis, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:46 AM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Female forest wolf spider, found in the woods behind my house.

Callobius - Photo (c) Steve Lew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Γένος Callobius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:18 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Large Spotted Salamander found under a rotting log in the woods behind my house. This is the first time I've seen one in 2.3 years.

Ambystoma maculatum - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Ambystoma maculatum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:08 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

A wolf spider found in the woods behind my house.

Lycosoidea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:00 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Some kind of fungi growing on the side of a tree trunk.

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pbertner
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 04:56 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Deer scat found in my backyard.

Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) Teresa Murr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teresa Murr
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 04:52 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Some kind of Ghost Pipe found in the woods behind my house.

Monotropa uniflora - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Monotropa uniflora, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 04:36 PM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

A black morph of the Eastern Red-backed Salamander, found in the woods behind my house.

Plethodon cinereus - Photo (c) Jance S Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jance S Carter
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 10:40 AM EDT

Τόπος

Prevere Road (Google, OSM)

Περιγραφή

The dead body of a massive crane fly, found in my backyard.

Tipula abdominalis - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lisa1842: Tipula abdominalis, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 389