Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakow_s_19

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 04:30 ΜΜ EST

Περιγραφή

Opuntia Prickly Pear cactus (or paddle cactus for me)
Green with spines on it, each “paddle” is about the size of a ping pong paddle hence the nickname, some flowering due to its genus
Found in many southern states (typically dry climates)
This specific one was found in the hill country of the bexar county
Reference: southeasternflora.com

Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrrington___t___914

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 10:33 ΠΜ UTC

Περιγραφή

I believe this to be an Oriental Cockroach found outside on my patio. Small body, less than 2 inches, with small what appear to be thorns sticking out of its legs. Brown body that gets darker at the edges. Reference: https://www.insectidentification.org/insect-description.asp?identification=Oriental-Cockroach

Αμερικανική Κατσαρίδα - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manansala_g_022

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 08:10 ΠΜ EST

Περιγραφή

Visual Description: It has white patches on its body and two brown eyestalks. The color of its body is light brown and it carries a shell that has a spiral texture. The shape of its shell is round with a mix of brown and black patches. Defining characteristic: Its body is symmetrical but its shell is asymmetrical.

Habitat: Appears in wet or dry places, including woods, meadows, marshes, roadside, and gardens. A number of terrestrial snails are native to Florida while some are indigenous.
http://entnemdept.ufl.edu/creatures/misc/gastro/terrestrial_snails.htm

Reference:
Terrestrial Snails:
http://entnemdept.ufl.edu/creatures/misc/gastro/terrestrial_snails.htm

Praticolella - Photo (c) Javier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javier
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Γένος Praticolella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oakley_a_014

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 10:51 ΠΜ EST

Περιγραφή

The organism was found on a tree bark in a park in the Riverview, FL area. The lichen covered the entirety of the tree bark in various, irregular and continuous shapes. The color appeared to be a slightly light green color accompanied by a grey tint. The texture seemed to be wrinkly and rough.

Reference: https://www.jungledragon.com/specie/19349/fluffy-dust-lichen.html

Lepraria finkii - Photo (c) Neal Kelso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neal Kelso
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Lepraria finkii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevieve_c_9

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 08:31 ΠΜ EST

Περιγραφή

The lichen, which was light green in color and sprinkled around in dispersement was found on a tree in a park in Tampa, Florida.

Lepraria finkii - Photo (c) Neal Kelso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neal Kelso
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Lepraria finkii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gharlan9

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

This little guy was found outside of my apartment. I found him later at night and he was brown and black. He was about 4 inches long. I believe it is a toad although i’m not sure which kind.

Anaxyrus terrestris - Photo (c) Micheal Jewel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Anaxyrus terrestris, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevieve_c_9

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 02:03 ΜΜ EST

Περιγραφή

The monarch butterfly was found in caterpillar form, it was black, white and yellow in color with antenna on both ends. It was found in a park on milkweed in Fort Lauderdale, Florida.

Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

crawford_a_014

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 01:36 ΜΜ EST

Περιγραφή

Flowering plant found in the backyard. Plant is green in color. Plant can survive in cold weather.

Bunias orientalis - Photo (c) Schurdl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Bunias orientalis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

czajka_v_21

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 06:11 ΜΜ EST

Περιγραφή

I don't know if thats the exact name for the lichen/moss like plant but it definitely looks incredibly similar. This tree. was covered in it and it almost looked as though the tree was dying with it on. Very cool visually to me. Quite a few trees around it had the same thing growing on them. There are all types of tree in this location so many of this specific tree had this on it.
https://breathelighter.wordpress.com/2013/07/11/ancient-oaks-and-lace-lichen-step-back-in-time/

Tillandsia usneoides - Photo (c) Iván Reséndiz Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Iván Reséndiz Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Tillandsia usneoides, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dumas_e_21

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Cuban tree frogs are a pest, but there living organisms in Florida. They live in the Chordata phylum, they live a short life roughly 10 years. They are the largest tree frog, about 6 inches.

Osteopilus septentrionalis - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Osteopilus septentrionalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)

Παρατηρητής

barney_e_022

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Protosome
Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Description: This insect had six thin legs and a thin brown body. The wings were translucent with dark brown stripes on them.The crane fly was found on the side of my friend's house that is located by woods and ponds. These flies can grow to be 13-18 mm long in length. They are common in North America and thrive in humid climates. They can commonly be found by bodies of water and grassy terrains.
Source: https://bugguide.net/node/view/104251

Τιπουλίδες - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bulanov_i_914

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This insect was found sitting on the ground at the Village at USF. The location can be described as suburban. It was isolated from other members of its species. Organism was an insect less than an inch long. The body was colored brown, with yellow stripes present. As is typical of wasps, it had wings and an elongated body.
https://www.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/group/wasps/

Polistes exclamans - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Polistes exclamans, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)

Παρατηρητής

lail_d_21

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 06:42 ΜΜ EST

Περιγραφή

Domain: Periplaneta americana

Name: American Cockroach

Description: The Periplaneta americana fully grown is usually around 4 cm long. They go through 3 stages of life; the egg, nymph and then adult. The Periplaneta americana pictured is in nymph stage. After hatching they are white and then after molting they become either a greyish-brown or a reddish-brown while the posterior margins are a darker color. After instar 4 they grow wing pads. In this photo you can see that it is a redish-brown color with darker margins and the start of wing pad formation.

Habitat: The American Cockroach is usually found in sewers, basements and drainage systems but also commonly found in commercial buildings that produce food. Outside they are found in moist and shady areas including hollow trees and wood piles. I found this American Cockroach in a horse barn that has a surplus on wood, food, water and dark places for hiding from the sun.

Reference: http://entnemdept.ufl.edu/creatures/urban/roaches/american_cockroach.htm

Αμερικανική Κατσαρίδα - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

cdefillips

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020

Τόπος

Melbourne beach (Google, OSM)

Περιγραφή

Visual Description:
A large bird approximately 2 ft in height. The organism had smooth white feathers, black legs, and a yellow bill. ID'd in the family Ardeidae due to its long curved neck and harpoon-like bill.

Habitat Description:
Perched on a pier located in a suburban park that sticks out into the Indian River Lagoon. Birds in the family Ardeidae are found worldwide, living on every continent except Antarctica.

Reference: Cornell Lab. "Herons, Egrets, and Bitterns." All About Birds..

Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_m79

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 12:51 ΜΜ CDT
Hylephila phyleus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Hylephila phyleus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_m79

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 12:34 ΜΜ CDT
Ischnura ramburii - Photo (c) JeffreyGammon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JeffreyGammon
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Ischnura ramburii, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talamaalouli

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 09:09 ΜΜ CDT
Αμερικανική Κατσαρίδα - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseymixer: Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2018
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 17