Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Euphyes dukesi calhouni - Photo (c) Mark + Holly Salvato, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark + Holly Salvato
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Euphyes dukesi ssp. calhouni, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 02:44 PM EDT
Erynnis juvenalis - Photo (c) davecz2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by davecz2
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Erynnis juvenalis, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catiewelch1

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 11:40 AM EST
Papilio palamedes - Photo (c) Bill Swindaman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Papilio palamedes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catiewelch1

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 03:23 PM EST
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catiewelch1

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 11:40 AM EST
Polites vibex - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Polites vibex, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 10:48 AM EDT
Polites egeremet - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Polites egeremet, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:38 PM EDT
Polites egeremet - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Polites egeremet, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:13 AM EDT
Polites egeremet - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Polites egeremet, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dereklaflamme

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 03:15 PM EDT
Polites egeremet - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Polites egeremet, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 09:27 AM EDT
Polites otho - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Polites otho, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 02:27 PM EST
Hermeuptychia sosybius - Photo (c) Vicki  DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Hermeuptychia sosybius, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 04:31 PM EDT
Asbolis capucinus - Photo (c) Rob Van Epps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Van Epps
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Asbolis capucinus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 04:00 PM EDT
Cymaenes tripunctus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Cymaenes tripunctus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Atrytone arogos arogos - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Atrytone arogos ssp. arogos, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Hesperia attalus slossonae - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Hesperia attalus ssp. slossonae, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 03:05 PM EDT
Cymaenes tripunctus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Cymaenes tripunctus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dorsal/ventral female .....

Hesperia meskei straton - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Hesperia meskei ssp. straton, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Atrytone arogos arogos - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Atrytone arogos ssp. arogos, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:12 AM EDT
Euphyes pilatka - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Euphyes pilatka, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Euphyes berryi - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Euphyes berryi, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Hesperia meskei straton - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Hesperia meskei ssp. straton, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajtrently

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:39 AM CDT
Problema byssus - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Problema byssus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 11:55 AM EDT
Panoquina ocola - Photo (c) C Coor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by C Coor
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Panoquina ocola, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 10:48 AM EDT
Wallengrenia egeremet - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Wallengrenia egeremet [inactive], Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:22 PM EDT
Eurema daira - Photo (c) upupamartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by upupamartin
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Eurema daira, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjthorn01

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Orthochilus ecristatus - Photo (c) Mark Kenderdine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kenderdine
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Orthochilus ecristatus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Atrytone arogos arogos - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Atrytone arogos ssp. arogos, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

F.O.S. fresh male...
two seen today

Hesperia meskei straton - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Hesperia meskei ssp. straton, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Hesperia meskei straton - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Hesperia meskei ssp. straton, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:23 PM EDT

Περιγραφή

ventral female

Atalopedes campestris - Photo (c) Brenda Bull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brenda Bull
Η ταυτότητα του χρήστη lindacooper298: Atalopedes campestris, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 241