Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fionahellmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 09:18 ΠΜ SAST
Bullia laevissima - Photo (c) Peter Swart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Swart
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Bullia laevissima, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johuisamen

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 03:09 ΜΜ SAST
Latona sordida - Photo (c) Linda Harris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Harris
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Latona sordida, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

setapion

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2006
Fucellia capensis - Photo (c) Caroline Voget, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Caroline Voget
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Fucellia capensis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johuisamen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 04:38 ΜΜ SAST
Ocypode - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Γένος Ocypode, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varsha4

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 08:57 ΠΜ SAST
Bullia natalensis - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Bullia natalensis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varsha4

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 02:30 ΜΜ SAST
Ocypode ceratophthalmus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Ocypode ceratophthalmus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:00 ΜΜ SAST

Περιγραφή

9580/1 Dead shell, beach washed. With MRI-UP, collected with permission.
My ids are tentative!

Latona madagascariensis - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Latona madagascariensis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fitzlab

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 10:35 ΠΜ SAST
Donax serra - Photo (c) Douglas J. Long, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas J. Long
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Donax serra, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοντρόφυλλο Μπούζι (Carpobrotus edulis)

Παρατηρητής

rolandmorisse

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 01:50 ΜΜ SAST
Χοντρόφυλλο Μπούζι - Photo (c) Alvesgaspar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Χοντρόφυλλο Μπούζι (Carpobrotus edulis)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοντρόφυλλο Μπούζι (Carpobrotus edulis)

Παρατηρητής

geoffnichols

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022

Τόπος

ACU 8 NWSMA (Google, OSM)
Χοντρόφυλλο Μπούζι - Photo (c) Alvesgaspar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Χοντρόφυλλο Μπούζι (Carpobrotus edulis)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donchelu

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 04:18 ΜΜ SAST
Metalasia muricata - Photo (c) garyk22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Metalasia muricata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcreed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 07:20 ΠΜ SAST
Ocypode ceratophthalmus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Ocypode ceratophthalmus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 09:44 ΠΜ SAST
Ocypode ryderi - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Ocypode ryderi, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokkie

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:09 ΜΜ SAST
Ocypode - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Γένος Ocypode, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vickysimpson

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 04:40 ΜΜ SAST
Ocypode ryderi - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Ocypode ryderi, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason5858

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 04:40 ΜΜ SAST

Περιγραφή

I could not get a clear image but this bug was distinctive with its yellow dots and orange-tipped feelers.

Anoplocnemis curvipes - Photo (c) tonrulkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Anoplocnemis curvipes, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason5858

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 05:38 ΜΜ SAST

Περιγραφή

On a large jellyfish.

Amphipoda - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Τάξη Amphipoda, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelica_miranda

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 12:53 ΜΜ CAT
Bullia mozambicensis - Photo (c) Chris Wahlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Wahlberg
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Bullia mozambicensis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibonisom92

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 10:08 ΠΜ SAST
Tylos capensis - Photo (c) Linda Harris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Harris
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Tylos capensis, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolo12

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 03:18 ΜΜ SAST
Bullia digitalis - Photo (c) Jeltje van den Bosch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeltje van den Bosch
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Bullia digitalis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 11:38 ΠΜ SAST
Bullia laevissima - Photo (c) Peter Swart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Swart
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Bullia laevissima, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickleggatt

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:37 ΠΜ SAST
Ocypode - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Γένος Ocypode, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibonisom92

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 09:28 ΠΜ SAST
Plocamium - Photo (c) Brenna Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brenna Green
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Γένος Plocamium, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayla698

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 05:29 ΜΜ SAST

Τόπος

Silver Sands Beach (Google, OSM)
Ovalipes trimaculatus - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Ovalipes trimaculatus, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 11:36 ΠΜ SAST
Eurydice - Photo (c) paulaferris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Γένος Eurydice, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

nickleggatt

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 03:33 ΜΜ SAST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elle_hutchings

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:51 ΠΜ SAST
Capeorchestia capensis - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Capeorchestia capensis, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johuisamen

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 05:55 ΜΜ SAST
Latona sordida - Photo (c) Linda Harris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Harris
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Latona sordida, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johuisamen

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 05:52 ΜΜ SAST
Ocypode - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Γένος Ocypode, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpot123

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 11:41 ΠΜ SAST
Donax serra - Photo (c) Douglas J. Long, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas J. Long
Η ταυτότητα του χρήστη linda_harris: Donax serra, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2859