Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 11:15 AM CST
Xylaria - Photo (c) Henri Holbrook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Γένος Xylaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoheins

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 12:24 PM CDT
Coprinellus micaceus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Coprinellus micaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoheins

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 12:25 PM CDT
Coprinus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Γένος Coprinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwiding

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2018 02:41 PM CDT
Phallus hadriani - Photo (c) rwheidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Phallus hadriani, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agreenwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 01:09 PM CDT
Crepidotus - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Γένος Crepidotus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysonj624

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 10:24 AM CDT
Neofavolus alveolaris - Photo (c) Julie Travaglini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Neofavolus alveolaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bg1159

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 02:00 PM CDT
Crepidotus - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Γένος Crepidotus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenbird

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 05:20 PM CDT
Crepidotus - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Γένος Crepidotus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 10:35 AM CDT
Υγροκύβη - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 01:29 PM CDT
Crepidotus mollis - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Crepidotus mollis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 04:04 PM NZST

Περιγραφή

Growing in soil adjacent to large exotic conifers. Caps to 23 mm across.

Mycena - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennedy9094

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 09:38 AM CDT

Περιγραφή

Vacant lot

Psathyrellaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Οικογένεια Psathyrellaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmn

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 11:30 AM CDT
Panaeolus - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Γένος Panaeolus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 12:08 PM CDT

Περιγραφή

had a real pungent smell, almost of fish, or bad fish, or the musky smell of Chicago Gartersnakes when they pee on you

Pleurotus pulmonarius - Photo (c) Chris Wood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Pleurotus pulmonarius, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruabean

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 03:52 PM CDT

Περιγραφή

Cluster of wild musgrooms on a lawn

Coprinellus micaceus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Coprinellus micaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

observer26

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2018 05:01 PM CDT

Περιγραφή

Mushrooms on wood in the Illinois/Michigan Canal in Ottawa, Illinois.

Lentinus tigrinus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Lentinus tigrinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rheinrichs

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 09:29 AM CDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 10:33 AM CDT
Crepidotus mollis - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Crepidotus mollis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

retrofuturism

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Agrocybe praecox - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Agrocybe praecox, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

molanic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on horizontal surface of long dead and fallen weeping willow tree. Covering large areas.

Ετικέτες

Μυκητόζωα - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhammans619

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2018 05:33 PM CDT
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caleko

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016 11:37 AM CDT

Τόπος

Warrenville, IL (Google, OSM)
Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molanic

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Apple scab on crab apple tree leaf. Genus Venturia?

Venturia inaequalis - Photo (c) Luke Milliron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Venturia inaequalis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molanic

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Coprinopsis lagopus - Photo (c) ConwaySuz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Coprinopsis lagopus, Ένα μέλος του Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhammans619

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in grassy lawn

Psathyrellaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilmyco: Οικογένεια Psathyrellaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 25