Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanghooncho

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2017 02:29 ΜΜ KST
Sasamorpha borealis - Photo (c) Paul B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul B.
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Sasamorpha borealis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 01:01 ΜΜ KST
Sasamorpha borealis - Photo (c) Paul B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul B.
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Sasamorpha borealis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridelia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 11:11 ΠΜ JST
Bredia hirsuta - Photo (c) yongzhe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by yongzhe
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Bredia hirsuta, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridelia

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:59 ΠΜ JST

Περιγραφή

Conandron ramondioides var. taiwanensis

Conandron ramondioides - Photo (c) 羅元甫, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 羅元甫
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Conandron ramondioides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridelia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:58 ΜΜ JST
Sciaphila nana - Photo (c) yah_japan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yah_japan
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Sciaphila nana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridelia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 04:04 ΜΜ JST
Oxygyne yamashitae - Photo (c) Bridelia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bridelia
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Oxygyne yamashitae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridelia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 11:55 ΠΜ JST
Mazus goodenifolius - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Mazus goodenifolius, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 12:06 ΜΜ JST
Liriope minor - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Liriope minor, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oikawayosinobori

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 12:46 ΜΜ JST
Vitex rotundifolia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Vitex rotundifolia, Ένα μέλος του Άγνος (Γένος Vitex)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tongks22

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 09:52 ΠΜ JST
Verbascum thapsus - Photo (c) Hitoshi WATANABE 渡辺仁, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hitoshi WATANABE 渡辺仁
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 12:06 ΜΜ JST
Liriope muscari - Photo (c) yongzhe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by yongzhe
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Liriope muscari, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inoino86882

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 12:39 ΜΜ JST
Trichosanthes cucumeroides - Photo (c) JODY HSIEH, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JODY HSIEH
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Trichosanthes cucumeroides, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inoino86882

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 12:39 ΜΜ JST
Paederia foetida - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Paederia foetida, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

se1

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 06:33 ΜΜ JST
Clematis terniflora - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Clematis terniflora, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nekoq_in

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 11:26 ΠΜ JST
Cynanchum rostellatum - Photo (c) Chuangzao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuangzao
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Cynanchum rostellatum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2014 11:31 ΠΜ JST
Vitex rotundifolia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Vitex rotundifolia, Ένα μέλος του Άγνος (Γένος Vitex)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ts04

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:17 ΠΜ JST
Paederia foetida - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Paederia foetida, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geofuruko

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Aichi, JP (Google, OSM)
Viola violacea makinoi - Photo (c) 海野ふる子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 海野ふる子
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Viola violacea var. makinoi, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geofuruko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 01:01 ΜΜ JST
Stellaria aquatica - Photo (c) Ken Martell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Martell
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Stellaria aquatica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 01:55 ΜΜ JST
Campanula punctata - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Campanula punctata, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 11:10 ΠΜ JST
Campanula punctata - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Campanula punctata, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 10:11 ΠΜ JST
Commelina communis - Photo (c) Zeynel Cebeci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Commelina communis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 05:04 ΜΜ JST
Verbascum thapsus - Photo (c) Hitoshi WATANABE 渡辺仁, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hitoshi WATANABE 渡辺仁
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

utchee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Hokkaido, JP (Google, OSM)
Lagotis yesoensis - Photo (c) Yoshimasa Uchiyama, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Yoshimasa Uchiyama
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Lagotis yesoensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Aichi, JP (Google, OSM)
Ranunculus japonicus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Ranunculus japonicus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Περιγραφή

Various types of patterns were seen in this place.

Asarum fauriei takaoi - Photo (c) 空猫 T. N, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 空猫 T. N
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Asarum fauriei var. takaoi, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 12:37 ΜΜ JST
Λαντάνα - Photo (c) Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridelia

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 09:07 ΠΜ JST
Asimitellaria kiusiana - Photo (c) Bridelia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bridelia
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Asimitellaria kiusiana, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridelia

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:17 ΠΜ JST
Spiraea blumei - Photo (c) biolin36, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Spiraea blumei, Ένα μέλος του Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridelia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 10:57 ΠΜ JST
Dendrocacalia crepidifolia - Photo (c) Bridelia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bridelia
Η ταυτότητα του χρήστη light-box: Dendrocacalia crepidifolia, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 112