Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 08:56 ΠΜ MSK
Ελατοτσίχλονο - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Ελατοτσίχλονο (Emberiza leucocephalos)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 12:20 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασότρυγγας (Tringa ochropus)

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:58 ΠΜ MSK
Δασότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Δασότρυγγας (Tringa ochropus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 06:44 ΠΜ MSK
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 06:54 ΠΜ MSK
Ψαλίδα Του Βορρά - Photo (c) Luigi Andena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luigi Andena
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 11:00 ΠΜ MSK
Κάργια - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 11:53 ΠΜ MSK
Acanthis flammea - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Acanthis flammea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

vyacheslavluzanov

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 02:02 ΜΜ MSK
Ευρασιατική Τουρλίδα - Photo (c) alexey_nesmelov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 02:47 ΜΜ MSK
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) Elio Giacone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elio Giacone
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 02:31 ΜΜ MSK
Ελατοπαπαδίτσα - Photo (c) Leonid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonid
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 11:17 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 12:25 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

yan_adamson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 12:42 ΜΜ MSK
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 09:42 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 11:35 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη lida_onishchenko: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15