Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knhendrix

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 1969 07:00 ΜΜ EST
Hyla chrysoscelis - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Hyla chrysoscelis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodlandwonders

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 10:58 ΠΜ EDT
Narceus americanus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Σύνθετο Narceus americanus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfhoundgirl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfhoundgirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2016 04:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Visiting the suet feeder.

Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfhoundgirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Downy Woodpecker - Picoides pubescens

Ετικέτες

Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfhoundgirl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Dryobates villosus - Photo (c) Alain Maire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alain Maire
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Dryobates villosus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfhoundgirl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Picoides villosus - Photo (c) Gavan Watson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Picoides villosus [inactive], Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2017
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

wolfhoundgirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fee1983

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Graphocephala coccinea - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Graphocephala coccinea, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2017
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calliewilliams

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Terrapene carolina - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Terrapene carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiehl0rmond

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2017 07:19 ΠΜ EDT
Aythya valisineria - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Aythya valisineria, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)

Παρατηρητής

rbabb

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2017 02:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In NC State's Brickyard

Μανόλια Η Μεγανθής - Photo (c) Christa M Hull, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christa M Hull
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfhoundgirl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I still get excited every time I see one of these.

Sitta pusilla - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Sitta pusilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peteacorr

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2014 12:00 ΠΜ EDT

Τόπος

Cary, NC, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfhoundgirl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Picoides pubescens - Photo (c) Jessica Weinberg McClosky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Picoides pubescens [inactive], Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfhoundgirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2016 04:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Visiting the suet feeder.

Picoides pubescens - Photo (c) Jessica Weinberg McClosky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Picoides pubescens [inactive], Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfhoundgirl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 09:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Frequently at the bird feeders.

Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

wolfhoundgirl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I'm pretty sure this is a yellow-bellied sapsucker. I don't think we've ever had one of these at the feeders before. I originally thought she was a hairy woodpecker, but the red on the head and the breast markings are wrong.

Ετικέτες

Κίτρινος Χυμοπότης - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodlandwonders

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 10:30 ΠΜ EDT
Athyrium asplenioides - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Athyrium asplenioides, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodlandwonders

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 10:58 ΠΜ EDT
Narceus americanus - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Narceus americanus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

woodlandwonders

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 11:17 ΠΜ EDT

Τόπος

Cary, NC (Google, OSM)

Περιγραφή

Mallard

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanmells

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 01:20 ΜΜ EDT
Adiantum pedatum - Photo (c) bgrimmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by bgrimmer
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Adiantum pedatum, Ένα μέλος του Αδίαντο (Γένος Adiantum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srjolly

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 11:58 ΠΜ PDT
Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srjolly

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2017 12:28 ΜΜ PST
Plethodon cinereus - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanmells

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 02:14 ΜΜ EDT
Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janie41348

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 04:34 ΜΜ EDT
Anaxyrus fowleri - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Anaxyrus fowleri, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)

Παρατηρητής

hurricanenoelle

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 10:52 ΠΜ EDT
Μανόλια Η Μεγανθής - Photo (c) Christa M Hull, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christa M Hull
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfhoundgirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Downy Woodpecker - Picoides pubescens

Ετικέτες

Picoides pubescens - Photo (c) Jessica Weinberg McClosky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Picoides pubescens [inactive], Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnemw

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on land near a large pond.

Χελώνα - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

wolfhoundgirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη liani_yirka: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2017
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 38