Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

golden-crowned_kinglet

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 11:52 ΠΜ PDT
Lophocampa maculata - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Paul Bedell
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Lophocampa maculata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cadelillquist

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 10:19 ΠΜ PDT
Hecatera dysodea - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Hecatera dysodea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 06:40 ΠΜ MST
Euplexia benesimilis - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Euplexia benesimilis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 06:36 ΠΜ MST
Panthea virginarius - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Panthea virginarius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucille37

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 12:00 ΜΜ MDT
Scoliopteryx libatrix - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Scoliopteryx libatrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 08:50 ΠΜ PDT
Apamea amputatrix - Photo (c) Cullen Hanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cullen Hanks
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Apamea amputatrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanepratt

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 05:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Light trap one, released.

Acronicta oblinita - Photo (c) allenwoodliffe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by allenwoodliffe
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Acronicta oblinita, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pumakit

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 08:29 ΠΜ PDT
Lacinipolia cuneata - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Lacinipolia cuneata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pumakit

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 05:32 ΠΜ PDT
Lacinipolia patalis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Lacinipolia patalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pumakit

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 05:33 ΠΜ PDT
Lacinipolia cuneata - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Lacinipolia cuneata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 06:25 ΠΜ AKDT
Euplexia benesimilis - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Euplexia benesimilis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 06:25 ΠΜ AKDT
Euplexia benesimilis - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Euplexia benesimilis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 08:21 ΠΜ PDT
Apamea cuculliformis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Apamea cuculliformis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 06:23 ΠΜ MST
Litholomia napaea - Photo (c) Janice Arndt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janice Arndt
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Litholomia napaea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lapis_the_mothman

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 02:41 ΠΜ PDT
Hecatera dysodea - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Hecatera dysodea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 06:37 ΠΜ MST
Aplectoides condita - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Aplectoides condita, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 06:49 ΠΜ MST
Euplexia benesimilis - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Euplexia benesimilis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 06:14 ΠΜ MST
Xestia oblata - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Xestia oblata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 05:56 ΠΜ MST
Hada sutrina - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Hada sutrina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 05:55 ΠΜ MST

Περιγραφή

Tentative.

Lithophane - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Γένος Lithophane, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palepurplesky

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 11:14 ΠΜ PDT
Scoliopteryx libatrix - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Scoliopteryx libatrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 05:56 ΠΜ MST
Egira crucialis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Egira crucialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayleyg47

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 01:24 ΜΜ PST
Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακόγλαυκα (Surnia ulula)

Παρατηρητής

ryanandrews

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Περιγραφή

I am absolutely flabbergasted. Pics tba. Calls towards the end

Description 6/12/24:
I had the privilege of finding and watching this hawk owl for about five hours at my campsite while doing field work in Chelan county, Washington. In truth, it felt more like the owl found me, suddenly appearing while I was reading a book by my tent. I only looked around because I heard a chipmunk going crazy. Throughout the entire afternoon and evening, the owl was always within sight of my campsite. I got to spend time observing it up close when it approached on its own, as well as appreciate it from a distance. It was surreal to be making dinner and turn around to see the owl just 50m away! We both seemed to enjoy the sunset, which proved to be quite good thanks to a mix of clouds and smoke from the nearby Pioneer Fire. The owl watched the sunset from the top of a tall Doug-Fir, and was still perched up there at around 9:15 when I finally had to call it a night. I saw it briefly the next day while surveying, but did not see it on the 12th (although I only looked for about 10 minutes). Truly an unforgettable experience, and I had absolutely no idea a hawk owl was even in the realm of possibility in Washington in the summer. I am in the general area for a while, so I plan on periodically checking to see if it is still around.

Γερακόγλαυκα - Photo (c) Terry Gray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Terry Gray
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Γερακόγλαυκα (Surnia ulula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lapis_the_mothman

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 09:33 ΜΜ PDT
Calophasia lunula - Photo (c) Sergey D, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sergey D
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Calophasia lunula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lapis_the_mothman

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 09:42 ΜΜ PDT
Egira curialis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Egira curialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightjar09

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 06:33 ΠΜ PDT
Apamea cuculliformis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Apamea cuculliformis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 06:58 ΠΜ MST
Mythimna oxygala - Photo (c) Mark D. Read, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark D. Read
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Mythimna oxygala, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 07:01 ΠΜ MST
Aplectoides condita - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Aplectoides condita, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 06:31 ΠΜ MST
Aplectoides condita - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη liamhutcheson: Aplectoides condita, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 37436