Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islander_iskander

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024
Eulamprus quoyii - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Eulamprus quoyii, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie812

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 12:44 ΜΜ AEDT
Lampropholis delicata - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Lampropholis delicata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakiesnowy

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 01:12 ΜΜ AEST

Τόπος

Waverton (Google, OSM)
Saproscincus spectabilis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Saproscincus spectabilis, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertlover23455

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 02:05 ΜΜ AEST
Saiphos equalis - Photo (c) Joel Poyitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joel Poyitt
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Saiphos equalis, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yarrara

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 12:16 ΜΜ AEST
Saproscincus spectabilis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Saproscincus spectabilis, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertlover23455

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 02:06 ΜΜ AEST
Saiphos equalis - Photo (c) Joel Poyitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joel Poyitt
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Saiphos equalis, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucia_sherley

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 07:38 ΜΜ AEST
Hemidactylus garnotii - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Hemidactylus garnotii, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiazed1

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 12:21 ΜΜ AEST

Περιγραφή

tail skin

Phyllurus platurus - Photo (c) tommyknocker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tommyknocker
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Phyllurus platurus, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donglerthrongler

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 01:59 ΜΜ AEST

Περιγραφή

about 1-1.5m, ID'd based on size, outline & colour (of the head which it kept out of the water). probably not verifiable bc of image quality but thats fine

Pseudechis porphyriacus - Photo (c) Tyler Monachino, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tyler Monachino
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Pseudechis porphyriacus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elntangle

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 09:31 ΠΜ AEST
Lampropholis guichenoti - Photo (c) Guillaume Thomas Doerig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guillaume Thomas Doerig
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Lampropholis guichenoti, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pennyeds

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 07:48 ΠΜ AEST
Hemidactylus garnotii - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Hemidactylus garnotii, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshnewbert

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 07:25 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found sleeping at night.

Amphibolurus muricatus - Photo (c) Patrick  Campbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick  Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Amphibolurus muricatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladyrobyn

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 02:45 ΜΜ AWST
Rhinella marina - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Rhinella marina, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alistair_r_smith

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 04:32 ΜΜ AEST
Limnodynastes tasmaniensis - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Limnodynastes tasmaniensis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cygnet

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 11:31 ΠΜ AEDT
Litoria ewingii - Photo (c) Christopher Caine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher Caine
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Litoria ewingii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karinasorrell

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 05:57 ΜΜ AWST
Ranoidea caerulea - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Ranoidea caerulea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moore_y_not

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 08:54 ΜΜ AEST
Litoria rubella - Photo (c) Travis W. Reeder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Travis W. Reeder
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Litoria rubella, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moore_y_not

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 07:41 ΜΜ AEST
Limnodynastes grayi - Photo (c) Matt Clancy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Clancy
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Limnodynastes grayi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

tomeng

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 01:59 ΜΜ AEST
Limnodynastes dumerilii - Photo (c) manic_henry, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Limnodynastes dumerilii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karinasorrell

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 05:51 ΜΜ AWST
Litoria nasuta - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Litoria nasuta, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumspider

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 06:50 ΜΜ ACST
Litoria calliscelis - Photo (c) Tom Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Litoria calliscelis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nkey113

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 08:47 ΜΜ AEST
Litoria fallax - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Litoria fallax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo3120

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 11:20 ΜΜ AEST
Litoria rubella - Photo (c) Travis W. Reeder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Travis W. Reeder
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Litoria rubella, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo-st

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:41 ΠΜ AEST
Limnodynastes tasmaniensis - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Limnodynastes tasmaniensis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylermonachino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 12:51 ΜΜ AEDT
Pseudophryne bibronii - Photo (c) Tom Frisby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Frisby
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Pseudophryne bibronii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyxaero

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 09:22 ΜΜ ACST
Litoria calliscelis - Photo (c) Tom Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Litoria calliscelis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggingout365

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 11:23 ΜΜ AEST
Litoria peronii - Photo (c) Hunter McCall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hunter McCall
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Litoria peronii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice601

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:51 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Small, about 3cms
Light brown. Dark brown marking from eyes towards the sides of nose

Ranoidea lesueuri - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Ranoidea lesueuri, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 08:42 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Photos are very poor, but spots on the body confirmed ID. Three individuals sighted during the night spotting tour at the Wildbark Reserve

Dasyurus viverrinus - Photo (c) David Robichaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Robichaud
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Dasyurus viverrinus, Ένα μέλος του Μαρσιποφόρα (Ανθυποτάξη Marsupialia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madeleinelh

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 04:04 ΜΜ AEST
Crinia signifera - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Crinia signifera, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 522