Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Ranoidea caerulea - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Ranoidea caerulea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenzobertola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 08:58 ΜΜ AEST
Cophixalus australis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Cophixalus australis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenzobertola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 09:16 ΜΜ AEST
Cophixalus australis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Cophixalus australis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenzobertola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Ranoidea nannotis - Photo (c) Trent Townsend, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Ranoidea nannotis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenzobertola

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 08:34 ΜΜ AEST
Cophixalus australis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Cophixalus australis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collyflower

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 12:11 ΜΜ AEST
Litoria rothii - Photo (c) Travis W. Reeder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Travis W. Reeder
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Litoria rothii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosewise

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 07:19 ΜΜ AEDT
Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marietarrant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 08:47 ΠΜ AEST
Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suelee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 09:49 ΠΜ AEST
Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenhurley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:20 ΜΜ ACDT
Leptocoris mitellatus - Photo (c) cinclosoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cinclosoma
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Leptocoris mitellatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moira_fitzpatrick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 09:18 ΜΜ CAT
Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lifeisamazing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Australia (Google, OSM)
Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lappuggla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 06:31 ΠΜ +0530
Leptocoris augur - Photo (c) 大肚魚, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 大肚魚
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Leptocoris augur, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marshall-clark

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 07:05 ΠΜ AEST
Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosewise

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 11:57 ΠΜ AEST
Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regentvale

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2010 12:33 ΜΜ AEST
Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitotam

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 01:02 ΜΜ HKT

Τόπος

香港船灣 (Google, OSM)
Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josetextimor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 06:50 ΠΜ +09
Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary-a-crawf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 08:41 ΜΜ ACDT
Leptocoris mitellatus - Photo (c) cinclosoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cinclosoma
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Leptocoris mitellatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sciencewog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 08:39 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

At least a dozen plus individuals in the vicinity breeding

Leptocoris tagalicus - Photo (c) James Tweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Tweed
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Leptocoris tagalicus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Leptocoris mitellatus - Photo (c) cinclosoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cinclosoma
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Leptocoris mitellatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaume_cabano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 12:19 ΜΜ SAST
Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrydelange

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 08:51 ΠΜ SAST

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)
Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eucalyptus-emily

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:24 ΜΜ AEST
Litoria - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Litoria, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliafromoz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Under the lemon tree.

Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 08:05 ΠΜ AEST
Leptocoris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Γένος Leptocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016

Περιγραφή

Red eye Bug

Leptocoris rufomarginatus - Photo (c) Ng Yu Fei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ng Yu Fei
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Leptocoris rufomarginatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisoneill

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 10:16 ΠΜ AEST
Leptocoris rufomarginatus - Photo (c) Ng Yu Fei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ng Yu Fei
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Leptocoris rufomarginatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimeticbee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 11:23 ΠΜ AEST
Leptocoris rufomarginatus - Photo (c) Ng Yu Fei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ng Yu Fei
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Leptocoris rufomarginatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)

Παρατηρητής

platerodrilus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:44 ΠΜ AEST
Eulamprus quoyii - Photo (c) Andrew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη levibrownwild: Eulamprus quoyii, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 171