Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristyna42

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 08:08 PM EDT
Eutrochium purpureum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Eutrochium purpureum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilybarbee

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 12:52 PM EDT
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilybarbee

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 01:06 PM EDT
Houstonia purpurea - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Houstonia purpurea, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keithrob

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 07:21 AM EDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keithrob

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 07:21 AM EDT
Asclepias tuberosa - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lvconrad1977
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Asclepias tuberosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

elizmyles

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Rosa multiflora - Photo (c) sheoftheplants, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Rosa multiflora, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizmyles

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 11:31 AM EDT
Viola triloba - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Clark
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Viola triloba, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizmyles

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 08:00 AM EDT
Oxalis violacea - Photo (c) walkmic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Oxalis violacea, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizmyles

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 08:16 AM EDT
Heuchera americana - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Cadwell
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Heuchera americana, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley594

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Phlox nivalis - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Phlox nivalis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

_floranfauna_

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 11:05 AM EDT
Pedicularis canadensis - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Pedicularis canadensis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragon_ash

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 04:24 PM EDT
Zephyranthes atamasco - Photo (c) Steven Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Zephyranthes atamasco, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αίσκουλος (Γένος Aesculus)

Παρατηρητής

dragon_ash

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 04:32 PM EDT
Αίσκουλος - Photo (c) mmn_noriko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mmn_noriko
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanhughes98

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 06:02 PM EDT
Cornus florida - Photo (c) Ryan_Diener, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan_Diener
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Cornus florida, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelgrantmiller

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 01:56 PM ADT
Viburnum rafinesqueanum - Photo (c) rayrob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rayrob
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Viburnum rafinesqueanum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelgrantmiller

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 07:30 PM ADT
Nuttallanthus canadensis - Photo (c) TommyHAGA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Nuttallanthus canadensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelgrantmiller

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 01:56 PM ADT
Βιβούρνο - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Muir
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelgrantmiller

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Heuchera americana - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Cadwell
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Heuchera americana, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexpistiolis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2018 04:59 PM EDT

Περιγραφή

Number 1

Pinus echinata - Photo (c) sharonforsyth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sharonforsyth
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Pinus echinata, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύφυλλη Μανόλια (Magnolia macrophylla)

Παρατηρητής

lisy1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Undershirt young tree, growing close to weather creek.

Πλατύφυλλη Μανόλια - Photo (c) Curtis Hansen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Curtis Hansen
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Πλατύφυλλη Μανόλια (Magnolia macrophylla)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυγαριά (Vitex agnus-castus)

Παρατηρητής

ddr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2018 04:51 PM EDT
Λυγαριά - Photo (c) Chris McCreedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris McCreedy
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Λυγαριά (Vitex agnus-castus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

docgirl0425

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 11:50 AM EDT
Osmanthus fragrans - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Osmanthus fragrans, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon1938

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 12:16 PM EDT
Phallaceae - Photo (c) karthikeyan-r, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by karthikeyan-r
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Οικογένεια Phallaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christyinclt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 03:58 PM EDT
Pityopsis - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Γένος Pityopsis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christyinclt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 03:55 PM EDT
Symphyotrichum concolor - Photo (c) jtuttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jtuttle
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Symphyotrichum concolor, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christyinclt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 03:02 PM EDT
Gentiana villosa - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lestompkinstoo: Gentiana villosa, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 26