Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 06:33 AM PDT
Postelsia palmiformis - Photo (c) Edward Rooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edward_rooks
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Postelsia palmiformis, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 06:31 AM PDT
Postelsia palmiformis - Photo (c) Edward Rooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edward_rooks
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Postelsia palmiformis, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 01:43 PM PDT
Postelsia palmiformis - Photo (c) Edward Rooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edward_rooks
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Postelsia palmiformis, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 10:51 AM PST
Eisenia arborea - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Eisenia arborea, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyt

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 07:16 AM PDT

Περιγραφή

Not sure if this was one worm that split into two, or two worms.....

Polycirrus - Photo (c) Paul Sorensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Γένος Polycirrus, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyt

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 07:42 AM PDT
Syllidae - Photo (c) 2010 Moorea Biocode, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Οικογένεια Syllidae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyt

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 09:22 AM PDT

Περιγραφή

About 6 of them, all in a tangle, under a rock.

Pareurythoe californica - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Pareurythoe californica, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgerunner1

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 09:44 AM PDT

Τόπος

Brookings, OR, US (Google, OSM)
Nephtys californiensis - Photo (c) wkord, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Nephtys californiensis, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα Βασίλειο Animalia

Παρατηρητής

lchaney

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 10:36 AM PDT

Περιγραφή

Casings

Ζώα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

oregonbirder0

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 07:49 AM PDT
Halosydna brevisetosa - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Halosydna brevisetosa, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχαιτοι Ομοταξία Polychaeta

Παρατηρητής

lesfreck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 05:13 PM PDT
Πολύχαιτοι - Photo (c) sarah faulwetter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetspencer

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 11:51 AM PDT
Serpulidae - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Οικογένεια Serpulidae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wdhalliday

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:32 AM PDT
Nereis vexillosa - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Nereis vexillosa, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

phelsumas4life

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 06:43 AM PDT
Sphaeromatidae - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Οικογένεια Sphaeromatidae, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmillerwell

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:00 PM PDT
Dodecaceria fewkesi - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Dodecaceria fewkesi, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

phelsumas4life

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 06:02 AM PDT
Spirobranchus spinosus - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Spirobranchus spinosus, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phelsumas4life

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 06:35 AM PDT
Thormora setosior - Photo (c) dmc_oceaninvertebrates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Thormora setosior, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 04:35 AM PDT

Περιγραφή

My best guess. It was moving deep and away from me. Due to predawn conditions, I used both my cameras to try and capture this specimem. The 2nd group of photos are the more accurate of the colors.

Thormora setosior - Photo (c) dmc_oceaninvertebrates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Thormora setosior, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ζώα Βασίλειο Animalia

Παρατηρητής

nijntje51

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 08:30 AM CET
Crinoidea - Photo (c) Frédéric Ducarme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Ομοταξία Crinoidea, Ένα μέλος του Εχινόδερμα (Συνομοταξία Echinodermata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nijntje51

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 10:57 AM CET
Lanice - Photo (c) François Roche, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Γένος Lanice, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_i_g_o_show

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:13 AM WEST
Nephtyidae - Photo (c) dr.scott.mills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Scott Mills
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Οικογένεια Nephtyidae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιοσκώληκες Συνομοταξία Annelida

Παρατηρητής

naturalist61381

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 07:56 AM +07
Γεωσκώληκας - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021

Περιγραφή

Located in tide pools during low tide at about -1.3 feet.

Amblyosyllis - Photo (c) carriebowbiodiversity, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Γένος Amblyosyllis, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cephalopodess

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:05 AM PDT
Nephtys - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Γένος Nephtys, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vicgladish

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:04 PM UTC
Eudistylia vancouveri - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Eudistylia vancouveri, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vicgladish

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:04 PM UTC
Eudistylia vancouveri - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Eudistylia vancouveri, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

eddy19

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 09:31 PM UTC

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ζωή - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ζώα Βασίλειο Animalia

Παρατηρητής

nijntje51

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 08:33 AM CET
Serpulidae - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Οικογένεια Serpulidae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garmonb0zia

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 12:41 PM PDT
Boccardia proboscidea - Photo (c) Leslie Harris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Boccardia proboscidea, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dinosaurman

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 12:49 PM PDT
Nephtys caecoides - Photo (c) NHMLA Community Science Program, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leslieh: Nephtys caecoides, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 21638