Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarjavier48

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:49 ΜΜ -05
Josa keyserlingi - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Josa keyserlingi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:27 ΜΜ -05
Josa - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Josa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tastle

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 01:35 ΜΜ -05
Mesilla vittiventris - Photo (c) Jen Cross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jen Cross
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Mesilla vittiventris, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davosteve

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 03:35 ΜΜ -05

Περιγραφή

En un arbol

Josa keyserlingi - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Josa keyserlingi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Josa lutea

Παρατηρητής

marceloamores

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 09:05 ΜΜ -05

Τόπος

Latacunga, Ecuador (Google, OSM)
Josa lutea - Photo (c) Andres Florez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andres Florez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Josa lutea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsugoniaev

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 01:40 ΜΜ -05
Josa keyserlingi - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Josa keyserlingi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entoagroutn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 12:21 ΜΜ -05
Josa lutea - Photo (c) Andres Florez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andres Florez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Josa lutea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 03:05 ΜΜ -05
Josa - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Josa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jencross

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 05:22 ΜΜ -05
Mesilla vittiventris - Photo (c) Jen Cross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jen Cross
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Mesilla vittiventris, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoamaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 09:10 ΠΜ -05
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Timbuka, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wp-polzin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 11:50 ΠΜ CST

Περιγραφή

preserved for determination

Josa - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Josa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2019 07:02 ΠΜ MST
Josa - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Josa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Josa lutea

Παρατηρητής

dsugoniaev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:55 ΜΜ -05
Josa lutea - Photo (c) Andres Florez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andres Florez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Josa lutea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 09:27 ΠΜ -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Josa - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Josa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_cd

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 10:27 ΠΜ -05
Josa - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Josa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayucca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 11:39 ΠΜ -05

Τόπος

Loja, EC-LJ, EC (Google, OSM)

Ετικέτες

Josa - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Josa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dodo_colombia

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 01:53 ΜΜ -05

Τόπος

Jardín dodoísta (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Timbuka, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dstorres

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 12:12 ΠΜ -05
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Timbuka, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 11:38 ΠΜ -05
Josa keyserlingi - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Josa keyserlingi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikaangel

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:00 ΠΜ -05
Josa keyserlingi - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Josa keyserlingi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasrodriguezd

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 05:47 ΜΜ -05
Josa keyserlingi - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Josa keyserlingi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andres684

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 09:05 ΠΜ -05
Josa keyserlingi - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Josa keyserlingi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikaangel

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 07:44 ΠΜ -05
Josa keyserlingi - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Josa keyserlingi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaszuloaga

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 01:14 ΜΜ -05
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Timbuka bogotensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

extasiptera

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 03:53 ΜΜ -05
Josa keyserlingi - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Josa keyserlingi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 12:32 ΜΜ -05
Josa - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Josa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2015 09:28 ΜΜ -05
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Lepajan, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2015 09:02 ΜΜ -05
Hibana - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bairstow
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Hibana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceloamores

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 01:33 ΜΜ -05

Τόπος

Latacunga, Ecuador (Google, OSM)
Josa - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Josa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danae_n5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 09:51 ΠΜ -05

Τόπος

Itchimbía (Google, OSM)
Josa - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη leonel08: Γένος Josa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 71