Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanley8m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:44 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Appeared to be laying eggs within cracks on tree. Photos are of a single individual, but observed three total exhibiting similar behaviour on the same tree.

Atractocerus - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Atractocerus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prioninae_eu

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 10:34 ΜΜ AST
Atractocerus - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Atractocerus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vzanca

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 08:24 ΜΜ -03
Atractocerus - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Atractocerus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosmejia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Arthromyces - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Arthromyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 11:44 ΠΜ -05
Arthromyces - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Arthromyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Arthromyces - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Arthromyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Arthromyces - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Arthromyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandiequark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 03:36 ΜΜ CDT

Τόπος

Xico, Ver., MX (Google, OSM)
Arthromyces - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Arthromyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosmejia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Arthromyces - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Arthromyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosmejia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Arthromyces - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Arthromyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosmejia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Arthromyces - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Arthromyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bealeiderman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:40 ΜΜ -05
Arthromyces - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Arthromyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandrobalbin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 09:53 ΠΜ -05
Arthromyces - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Arthromyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrine80

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 08:27 ΜΜ AEST
Atractocerus - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Atractocerus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asherhiggins91

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 08:42 ΜΜ CAT

Τόπος

Central, BW (Google, OSM)
Atractocerinae - Photo (c) Julian Alzate, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julian Alzate
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Υποοικογένεια Atractocerinae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin184

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 09:29 ΜΜ EST
Melittomma - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Melittomma, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecgawa

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 10:23 ΜΜ CDT

Περιγραφή

13mm

Melittomma sericeum - Photo (c) Lee Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Lee Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Melittomma sericeum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 09:30 ΜΜ WAT
Atractocerinae - Photo (c) Julian Alzate, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julian Alzate
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Υποοικογένεια Atractocerinae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 07:32 ΜΜ AEST
Australymexylon - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by David Akers
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Australymexylon, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adafotky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023

Περιγραφή

Dřevokazný na buku

Hylecoetus dermestoides - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Hylecoetus dermestoides, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 04:00 ΜΜ CST

Τόπος

Xico, MX-VE, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on insect dung.

Arthromyces - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Arthromyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 12:33 ΠΜ PST
Melittomma - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Melittomma, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 08:38 ΜΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Melittomma - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Melittomma, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delmer

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:05 ΜΜ CST
Melittomma - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Γένος Melittomma, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pershin

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 12:23 ΜΜ MSK
Hylecoetus dermestoides - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Hylecoetus dermestoides, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

experiencematters

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 05:17 ΜΜ CEST
Hylecoetus dermestoides - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Hylecoetus dermestoides, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 05:16 ΜΜ MSK
Hylecoetus dermestoides - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Hylecoetus dermestoides, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebpuzon

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 05:56 ΜΜ CEST
Hylecoetus dermestoides - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Hylecoetus dermestoides, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nnudwyane

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 11:45 ΠΜ CST
Melittommatinae - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Υποοικογένεια Melittommatinae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myceliumculture

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 11:57 ΠΜ -05
Blastosporella zonata - Photo (c) llimi sanchez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by llimi sanchez
Η ταυτότητα του χρήστη lennartvdpeppel: Blastosporella zonata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 37